Bæredygtig jordhåndtering

Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter betragtes traditionelt som et affaldsprodukt og en udgift ved bygge- eller anlægsprojekter. Jorden bør i stedet håndteres ressourceeffektivt og bæredygtigt.

Det er muligt at spare op mod to procent af den samlede byggesum.

Region Hovedstaden og Bygherreforeningen har i samarbejde med SWECO og Niras m.fl., udviklet nye inspirerende metoder til helhedsorienteret jordhåndtering, så jorden bliver en ressource.


Formål med mødet

Bygherre, deres rådgivere og entreprenører/vognmænd får nye værktøjer og drøfter samarbejdsmuligheder med myndighederne for ”den gode løsning” for håndtering af overskudsjord.

Du kan læse mere om jordhåndtering her: Jordhåndtering.dk og Jordbasen.dk.

Invitation med program her.

Mødet er arrangeret af Bygherreforeningen i samarbejde med SWECO og Niras, samt den fynske kommunale ERFA-gruppe for forurenet jord.