Bæredygtige bygninger

Hør om det nye værktøj til screening af bygninger i drift og anbefalinger til projektering af nye boliger med DGNB.

Med et ny-udviklet screenings-værktøj er det muligt at foretage en helhedsorienteret prioritering af renoveringsindsatsen for ét el. flere byggerier i drift.

Hør om de første erfaringer med værktøjet til bæredygtighedsscreening af eksisterende bygninger.

Hør også rådgiveren for et igangværende fynsk boligbyggeri med ambitioner om DGNB-certificering fortælle om projektet, herunder hvad der er vigtigt at have fokus på og gøre rigtigt fra start.

Velkommen til 12. ERFA-møde om den danske bæredygtighedsordning for byggeri.

Formål med mødet
Bygherre, rådgivende arkitekter/ingeniører, entreprenører og materialeleverandører drøfter mulighederne i screeningsværktøjet og forretningsmuligheder undersøges.

Målgruppe
• Offentlige og private fynske bygherre
• Bygherrerådgivere og øvrige medlemsvirksomheder
• Kommunerne i MiljøForum Fyn

Program

Tid Beskrivelse
10:00 Velkomst og nyt om DGNB-kriterierne – projektleder, Lars Holm, MiljøForum Fyn-Byggeri
Bæredygtige bygninger i drift – v/ Civilingeniør Henriette Menå, Sweco Danmark A/S
ERFA fra to gennemførte certificeringer – v/ Civilingeniør Henriette Menå, Sweco Danmark A/S
11:00 Pause
11:15 DGNB-boliger i Årslev – v/ Civilingeniør, DGNB-auditor Mikkel Sjölund Hyldig, Niras
Debat: Hvordan kan vi samarbejde på Fyn?
12:30 Opsamling og tak for i dag - efterfulgt af frokost