Skal flere fynske byområder være bæredygtige?

Halvdags-konference om DGNB for byområder

Green Building Council Denmark og Miljøforum Fyn indbyder til halvdagskonference om den danske certificering for bæredygtige byområder, DGNB:
– Hvad skal man være opmærksom på ved planlægning og projektering af en bæredygtig – dvs. økonomisk-, social- og miljømæssig optimeret – lokalplan, område eller bydel?

– Hvilke redskaber findes til vurdering af graden af bæredygtighed?

– Hvilke kvaliteter tilfører tidlige overvejelser om struktur og indhold af et udviklingsområde?

Hør om konkrete erfaringer med certificering af bæredygtige områder efter den nye DNGB-ordning, og få redskaber til egne plan- og byggeprojekter.

Den danske bæredygtighedsordning for byggeri og byudvikling, DGNB, viser, på en sammenlignelig og anerkendt måde, de positive virkninger et byområde kan have på miljø, økonomi og samfund.

Ordningen medvirker til, at et byområde samlet set performer bedre og mere bæredygtigt end de lovmæssige krav og den generelle praksis. Det har stor betydning for beboere/brugere i området, men også de omgivende byområder og kommunen som helhed. Der arbejdes med en tværfaglig proces bl.a. internt i planmyndigheden og mellem kommunen og private udviklere og rådgivere. Det tværfaglige samarbejde medfører nyskabende og helhedsorienterede løsninger. Tilkendegiv interessen ved tilmeldingen, der skal ske senest den 3. april.

Program

Som led i konferencen tilbydes ejere/investorer af fynske byområder idéer til hvordan de kan få mere bæredygtige byområder.

12:00 – Sandwich og netværk

12:30 – Velkomst

12:40 – Præsentation af DGNB certificeringen for byområder v. Thomas Leerberg, arkitekt, Phd og DGNB auditor, COWI

14:00 – Pause

14:20 – Det DGNB platin præcertificerede byområde i Nordhavn m.m. v. Michael Lundgaard fra By & Havn

14:50 – Præcertificeringen af Solbjerg Plads v. Tore Klitgaard fra CBS

15:20 – Afrunding v. Thomas Leerberg

15:30 – Workshop nr. 1 Konsultationer for projektejere (enkeltvis) Tilmeld workshop nr. ved tilmeldingen

15:30 – Workshop nr. 2 Fremtidigt fynsk samarbejde -Hvordan fremmer de fynske kommuner bæredygtige byområder, hvilke værdier opnås for investorer og kommune? – Er der barriere? Hvad giver mening fremadrettet? Tilmeld workshop nr. ved tilmeldingen.

16:30 – Slut.

Hent en mini-guide: http://www.dk-gbc.dk/publikationer/guide-til-dgnb-for-byomraader/

Målgrupper: Projektudviklere og grundejere til fynske by-udviklingsområder. Bygherre-repræsentanter fra kommunerne og de almennyttige boligselskaber. Andre offentlige- og private grund-ejerrepræsentanter. Kommunale planlæggere. MiljøForum Fyns medlemsvirksomheder;- specielt rådgivere , der er involveret i byudviklingsprojekter.