Introduktion til ydelsesbeskrivelserne for byggeri med bæredygtighedsledelse

Stadig flere byggeprojekter har ambitioner om bæredygtighed i projektering, udførelse og drift. Erfaringer viser, at der undervejs i byggeriets faser er risiko for, at ”kæden hopper af”, og at bygherren ikke får indfriet de oprindelige ambitioner.

Det kan være en god idé med ledelse af bæredygtighedsindsatsen fra start til slut. Ideelt skal der være bæredygtighedsledelse fra projektforberedelsen starter, til 5-års-eftersynet er afsluttet. Mindre kan dog også give rigtig god mening for bygherren.

God bæredygtighedsledelse fordrer, at man afklarer det indholdsmæssige, grænsefladerne mellem byggeriets parter samt kravene til leverancer og dokumentation. Og at dette sker tidligst muligt i planforløbet.

Danske Ark og F.R.I. har udarbejdet første version af ydelsesbeskrivelser for bæredygtighedsledelse. Kom og hør om disse – og få inspiration til dine egne projekter.

Indhold

  • Hvad er bæredygtighedsledelse og hvor ambitiøs skal man være ?
  • Hvilke muligheder og gevinster giver et veltilrettelagt projekteringsforløb, hvor bygherren har foreskrevet bæredygtighed som betydende rolle?
  • Hvordan sikres fase-skift og personskift fra start til slut?
  • Kan ydelsesbeskrivelsens tre niveauer skabe værdi for bygherre og byggeriets interessenter?
  • Hvordan har en dansk bygherre grebet bæredygtighedsledelsen an i en række DGNB-certificerede byggeprojekter?
  • Hvordan kan dit eget projekt evt. forbedres og hvordan har andre medlemsvirksomheder tilrettelagt sager, der afsluttes med godkendt miljøredegørelse el. certificering?

 

Program

09.00 – Velkomst inkl. kaffe og morgenbrød

Tilrettelæggelse af rådgivning om bæredygtighed i byggeriet v/Arkitekt maa, direktør Asger Juul, juul & hansen arkitekter aps
Gennemgang af ydelsesbeskrivelsen, herunder
• baggrunden for tillægget til ydelsesbeskrivelserne
• aktørernes rolle
• ydelserne i relation til bæredygtighed
• anbefalinger

10.15 – Pause

10.30 – Værdien af bæredygtighedsledelse v/ Adm. direktør Jesper Ring,  FRAME ApS
• værdien ved bæredygtighedsledelse
• behovet for ledelse og udfordringerne i dag
• forudsætningerne for et godt bæredygtigt byggeri og tanker om processen
• Frame-værktøjet i projekter med bæredygtigheds ambitioner
• opmærksomhedspunkter ift. bæredygtighedsledelse

11.30 – PFA Kollegiet Odense m. DGNB certificering v/ Fagleder Design, Brian Rask Madsen, DGNB Auditor, OBH Rådg. Ingeniører A/S.
• Intro til projektet PFA Kollegiet, Odense
• Brugen af FRAME som styringsværktøj
• Opnåede erfaringer med bæredygtighedsledelse på projektet

12.00-13.30 – Workshop efter din interesse – inkl. sandwich og networking.
Drøft dine erfaringer og udfordringer mv. og hør om løsningsmuligheder fra andre medlemmer. Stil spørgsmål til to af indlægsholderne og opnå input og sparring.

Vælg mellem
W1: Uddybning af ydelsesbeskrivelsen v/direktør Asger Juul
W2: God bæredygtighedsledelse v/Jesper Ring

13.30 Slut