Bæredygtigt byggeri med DGNB i samarbejde med Green Building Council Denmark

Hør hvad bæredygtigheds-ordningen for byggeri, DGNB går ud på og hvordan en stor dansk tegnestue indarbejder bæredygtighed i projekterne. En fynsk entreprenør har netop færdiggjort et certificeret bæredygtigt boligbyggeri.

Hør om baggrund og indhold af den danske bæredygtighedsordning for byggeri. Ordningen er udarbejdet af Green Building Council Denmark og hedder DGNB.

Der kan nu certificeres bæredygtige kontor- og erhvervsejendomme, etage-og rækkehuse, hospitaler, undervisnings- og børneinstitutioner efter ordningen. Desuden kan eksisterende kontorbygninger i drift DGNB-screenes og lokalplaners grad af bæredygtighed kan fastlægges med danske DGNB-kriterier.

Når C.F. Møller udfører projekter med DGNB som projekterings- og udførelsesværktøj, varetages både konstruktør-, arkitekt- og ingeniørdiscipliner; – særligt i de tidlige faser. Kom og hør om deres erfaringer.

Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S har netop færdiggjort et større bæredygtighedscertificeret boligprojekt og har fået erfaringer med materialevalg og hvordan det sikres, at der er fokus på bæredygtighed fra start til slut i projektet.

Formål med mødet
Fynske bygherre, rådgivende arkitekter/ingeniører, entreprenører og ma­terialeleverandører får sammen med bygningskonstruktører-studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt bl.a. indføring i den danske bæredygtigheds-ordning for byggeri.

Mødet er fortrinsvis for MFF-medlemsvirksomheder og -kommuner, men rekvirér gerne et klippekort: Prøv MiljøForum Fyn – uden at være medlem, hvis din virksomhed endnu ikke er medlem.

Program

Modul 1: Introduktion til bæredygtigt byggeri

9.30 Morgenkaffe
10.00 Velkomst v/ Adjunkt Henrik Kryger Madsen, Erhvervsakademiet Lillebælt
10.10 Hvorfor har byggeriets aktører et bæredygtighedsansvar? v/ Lars Holm, MiljøForum Fyn
10.30 Den danske bæredygtighedsordning for byggeri, DGNB v/Thomas Fænø Mondrup, Green Building Council Denmark
  • Introduktion til DGNB for byområder og bygninger
  • Gennemgang af udvalgte DGNB-kriterier
11.15 Opsamling efterfulgt af sandwich og mulighed for networking

Modul 2: DGNB i praksis
12.00 Eksempler på DGNB-certificerede byområder og bygninger  v/Thomas Fænø Mondrup
  • Fremvisning af DGNB-projekter, heraf ét byområde og tre forskellige bygninger
12.45 DGNB i perspektiv og praksis ved C.F. Møller v/ Bygningskonstruktør mak, DGNB-auditor, Henrik Eltong Sepstrup, C.F. Møller
  • Erfaringer
  • Metoder
  • Værktøjer
13.45 Kaffepause
14.00 DGNB, materialer og cirkulær økonomi
  • Linket mellem DGNB, cirkulær økonomi, byggematerialer, genbrug og genanvendelse v/Thomas Fænø Mondrup
14.30 Hvordan sikrer vi, at ambitionsniveauet for bæredygtighed i projekterne fastholdes i hele processen?
v/projektchef Steen Wøldike Gade, Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S.
15.00 Afrunding og slut