Bæredygtigt byggeri med DGNB

Hør hvad bæredygtigheds-ordningen for byggeri, DGNB går ud på og hvordan en stor dansk tegnestue indarbejder bæredygtighed i projekterne. En fynsk entreprenør har netop færdiggjort et certificeret bæredygtigt boligbyggeri.

Hør om baggrund og indhold af den danske bæredygtighedsordning for byggeri. Ordningen er udarbejdet af Green Building Council Denmark og hedder DGNB.

 

Der kan nu certificeres bæredygtige kontor- og erhvervsejendomme, etage-og rækkehuse, hospitaler, undervisnings- og børneinstitutioner efter ordningen. Desuden kan eksisterende kontorbygninger i drift DGNB-screenes og lokalplaners grad af bæredygtighed kan fastlægges med danske DGNB-kriterier.

Når C.F. Møller udfører projekter med DGNB som projekterings- og udførelsesværktøj, varetages både konstruktør-, arkitekt- og ingeniørdiscipliner; – særligt i de tidlige faser. Kom og hør om deres erfaringer.

 

Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S har netop færdiggjort et større bæredygtighedscertificeret boligprojekt og her fået erfaringer med materialevalg og hvordan det sikres, at der er fokus på bæredygtighed fra start til slut i projektet.

 

Formål med mødet

Fynske bygherre, rådgivende arkitekter/ingeniører, entreprenører og ma­terialeleverandører får sammen med bygningskonstruktører-studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt bl.a. indføring i den danske bæredygtigheds-ordning for byggeri.

Programmet offentliggøres senest 30 dage før seminaret afholdes.

Mødet er fortrinsvis for MFF-medlemsvirksomheder og -kommuner, men rekvirér gerne et klippekort: Prøv MiljøForum Fyn – uden at være medlem, hvis din virksomhed endnu ikke er medlem.