Årsmøde i den fynske byggeklynge

Siden årsmødet i 2017 har yderligere 13 virksomheder tilsluttet sig MiljøForum Fyn-Byggeri, så vi pr. 1. maj er 54 medlemmer i Miljøforum Fyn Byggeri. Du kan lære nogen af dem at kende ved at komme og høre om deres ydelser/produkter i relation til bæredygtigt byggeri. Måske ser du forretningsmæssige samarbejdsmuligheder?

Vi udfolder også den nye strategi 2018-21, hvor vi

 • styrker samarbejdet medlemsvirksomhederne imellem
 • styrker samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner
 • tager det digitale område ind, som det, der sammen med bæredygtighed, skal skabe udvikling og forretning for den fynske byggebranche.

Du kan på mødet høre om de nye tiltag og møde både Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt.

Klubbestyrelsen skal retableres som et Advisory-board for byggeri, hvori medlemmerne fungerer som rådgivere og formidlere af klyngens arbejde. Hør nærmere om dette på årsmødet og deltag i valghandlingen.

Se programmet nedenfor.

Mødet er for klyngens medlemsvirksomheder. Tegn evt. medlemsskab her.

 

Program

1530 Velkomst inkl. kaffe og kage

Lær de nye medlemsvirksomheder at kende, del 1

 • Ajour System A/S er software-leverandører til bygge- og ejendomsbranchen. Virksomheden har ambition om at blive en integreret del i byggeprocessen fra de første tanker til driften af bygningen
 • Bonnesen Advokater er et erhvervsjuridisk kontor med speciale i virksomheder & transaktioner, fast ejendom, proces, insolvens & bobehandling samt medarbejdere & sport. Virksomheden har i dag 28 medarbejdere og en ambition om vækst
 • INGENIØR’NE A/S besidder kompetencer indenfor bygningsprojektering, herunder energi, indeklima og 3D projektering, som nogle af de områder, hvor der sker den største udvikling i øjeblikket. Der er fokus på høj faglighed, økonomi, arbejdsmiljø og miljørigtige og bæredygtige løsninger. Derfor har de uddannede DGNB-konsulenter og har allerede gennemført ét projekt, der har opnået en guld-certificering.

1600 Byggeklyngens strategi og handlingsplan 2018 v/forretningschef Christina Melvang, MiljøForum Fyn, efterfulgt af eksempler på udmøntning af strategi og HP18:

 • Den digitale byggebranche giver nye forretningsmuligheder v/forretningsudvikler Birgitte Munch, MiljøForum Fyn
 • SDU’s nye forskningsområder og nye uddannelser relateret til byggeri v/professor Mikkel K. Kragh, SDU Civil & Architectural Engineering

1650 Forfriskning

Lær de nye medlemsvirksomheder at kende, del 2

 • Outercore ApS leverer montagerammer til byggebranchen, således at døre og vinduer kan installeres i facadeåbninger inden facadens ydre beklædning opbygges. Produktet er en del af den bæredygtige kontekst, da det fremmer efterisolering og er produceret af materialer med lang levetid
 • Processio ApS står bl.a. bag den digitale leverandørportal Comdia.com, der har til formål at forenkle og forbedre dialogen mellem ordregivere og leverandører. Odense Kommune, Politiet og Københavns Kommune er nogle af de 6.500 kunder, der benytter den digitale markedsplads
 • Guldfeldt Nielsen A/S udfører total-, hoved- og fagentrepriser for professionelle bygherrer, erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber samt for det offentlige. Byggestyring er højt prioriteret i virksomheden, og det optimale materialeflow sikres via logistikstyret levering
 • Taasinge Elementer A/S er en fynsk forankret virksomhed, der ønsker at skabe mere fokus på grønt og bæredygtigt byggeri. Virksomheden producerer præfabrikerede træelementer til hhv. tag, facader, dæk og skillevægge. Taasinge Elementer er den eneste elementproducent i Danmark, der er certificeret til at udføre limede bærende konstruktioner.

1730 Sammensætning af det nye advisory-board for byggeri

Der skal udpeges repræsentanter blandt medlemsvirksomhederne, så såvel bygherre, rådgivere, entreprenører og materialeproducent er repræsenteret og således, at der i boardet er en samlet viden om MiljøForum Fyn Byggeri´s forskelige indsats-områder. Advisory-boardet erstatter den hidtidige klubbestyrelse.

En nærmere beskrivelse af advisory-boardet´s arbejdsområder, ansvar, sammensætning mv. offentliggøres forud for årsmødet.

Hvis du ønsker at kandidere til advisory-boardet på vegne af din virksomhed, skal sekretariatet v/forretningschef Christina Melvang (cme@udviklingfyn.dk) el. projektleder Lars Holm (lah@udviklingfyn.dk) underrettes senest fredag den 1. juni kl.12. Herefter vil kandidat-listen blive offentliggjort.

Hver medlemsvirksomhed er stemmeberettiget med én stemme pr. medlemskab. Der kan deltage flere fra samme medlemsvirksomhed.

ca 1800 Hyggeligt samvær inkl. buffét

1900 Slut