Byggeteknisk temakonference om materialer i det bæredygtige byggeri

Hør om udfordringer og muligheder ved materialevalg og mød leverandørerne

MiljøForum Fyn inviterer i samarbejde med Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse, Erhvervsakademiet Lillebælt og InnoByg til byggeteknisk temakonference om byggematerialer i det bæredygtige byggeri.

Hør indlæg om
• Hvorfor er vi nødt til at arbejde med bæredygtighed i byggeriet?
• Hvordan definerer vi bæredygtigt byggeri?
• Hvor galt kan det gå, hvis ikke vi vælger de gode materialer?
• Fremtidens krav til materialer og ressourceforbrug – lovgivning og dokumentation
• Hvordan kan man som materialeproducent gøre bæredygtighed til en forretning?
• Hvad har rådgiver brug for at vide om materialerne for at kunne dokumentere byggeriet?
• Hvad har entreprenørerne brug for at vide om materialerne? Eksempler fra et konkret byggeprojekt.

Herudover bliver der mulighed for at besøge en række stande, hvor udvalgte materialeproducenter og -leverandører præsenterer deres produkter i en bæredygtig kontekst.

Målgruppen for arrangementet er hele byggeriets værdikæde samt studerende fra EAL’s bygningskonstruktøruddannelse.

Deltagelse er gratis for såvel deltagere som udstillere.

Hvis du er interesseret i at udstille et eller flere produkter, så kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge, MiljøForum Fyn på bsju@udviklingfyn.dk. Som udstiller skal du ikke benytte tilmeldingslinket.

Program

Endeligt program offentliggøres senest 30 dage før konferencen