Miljødiplomer til byggevirksomheder

Hør desuden om klubbestyrelsens nye og enkle manual til inddragelse af bæredygtighedshensyn i byggeri.

Miljødiplomer til medlemsvirksomheder, der har medvirket i miljøredegørelser for to afsluttede byggerier. Hør desuden om klubbestyrelsens nye strategi og den nye manual.

MiljøForum Fyn – Byggeri tildeler miljødiplom til medlemsvirksomheder, der har inddraget miljøhensyn i fynske nybyggerier og renoveringsprojekter, og hvor der foreligger en godkendt miljøredegørelse, som dokumenterer miljøindsatsen. Miljøhensyn kan omfatte projektering, materialer, opførsel og drift af bygningen.

Ny manual
Klubbestyrelsen har revitaliseret ”Manual til inddragelse af miljøhensyn og dokumentation i byggeri”, således at den fremover kun består af hhv. minimumsindhold og minimums-dokumentation til indholdet af en miljøredegørelse.
Som noget nyt kan bygherrer, der ikke er medlemmer, opnå miljødiplom for deres indsats. Manualen giver på en enkel måde overblik over bestyrelsens krav til den dokumentation som forudsættes for diploméring for medlemmernes bæredygtigheds-indsats for et byggeprojekt.

Ny strategi
MiljøForum Fyns bestyrelse har netop besluttet nye strategiske målsætninger for 2018-20. Missionen om ”Bæredygtighed som løftestang for vækst” fortsættes og indsatserne i MiljøForum Fyn skal fremover matche Udvikling Fyns kerneydelser. For byggeri søges et større fokus på innovation, der kan skabe en langsigtet vækst uafhængig af konjunkturerne og på anvendelse af digitale teknologier.
Byggeklyngens indsatser skal om muligt ske i et samarbejde mellem byggebranchens virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner med MiljøForum Fyn som katalysator. Viden om teknologi og marked skal komme bygge-erhvervet til gode og gøre dem til de mest konkurrencedygtige med et bæredygtigt og digitalt fokus.

Program

Se invitation inkl. program øverst til højre:

 

Bemærk møde samme dag omkring totaløkonomi i byggerier kl. 12.30-16.00