#4. Forretningsnetværk for materialer til bæredygtigt byggeri

Produkter til bæredygtigt produkter

MiljøForum Fyn og InnoBYG tilbyder virksomheder i Region Syddanmark at deltage i et forretningsnetværk for materialer til bæredygtigt byggeri. Formålet er at sætte fokus på materialernes rolle i de bæredygtige byggerier og at afdække, hvordan producenter kan bruge dokumentation og mærkning som konkurrenceparameter.

Du er velkommen til at deltage, selv om du ikke har deltaget i de foregående møder.

Mødet den 12/4 2018 arrangeres i samarbejde med Teknologisk Institut.

Program

  • Velkomst og præsentationsrunde
  • Politiske og praktiske tendenser, herunder nyt om frivillig bæredygtighedsklasse i BR18 v/Grith Beck-Nielsen, InnoBYG
  • Hvordan sikrer vi, at ambitionsniveauet for bæredygtighed i projekterne fastholdes i hele processen? v/projektchef Steen Wøldike Gade, Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S. Steen vil med udgangspunkt i et igangværende DGNB-byggeri fortælle, hvordan man arbejder med materialevalg og hvordan det sikres, at der er fokus på bæredygtighed fra start til slut i projektet.
  • DGNB-dokumentationspakke v/seniorkonsulent Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Rambøll. Flere producenter har allerede nu en særskilt publikation, der gennemgår, hvordan deres produkter bidrager til DGNB-byggerier. Gitte vil give inspiration til, hvordan man kommer i gang med at fremskaffe og formidle data.
  • Bygningspas v/seniorkonsulent Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut. Et bygningspas er en samling af data om byggeriet, som skal fremme en cirkulær anvendelse af byggematerialerne. Katrine fortæller om Teknologisk Instituts arbejde med et bygningspas, hvad det kan bruges til, og hvilke informationer, det er relevant at registrere i bygningspasset.
  • Workshop
  • Opsamling og ønsker til kommende møder

 

Deltagelse er gratis. Ved afbud senere end 2 hverdage før arrangementet opkræves et no show-gebyr på 500 kr.