Fra energisyn til energiledelse

Kom og hør hvordan din virksomhed kan få endnu mere styr på energien.
På mødet kan du blive klogere på forskellige veje til at få styr på jeres energiforbrug og dermed direkte øge jeres bundlinje.
MiljøForum Fyn og DI Energi sætter fokus på energisyn, miljøledelse og energiledelse, og på erfaringerne med at anvende ISO 50001 eller ISO 14001 til at opfylde energisynskravet for store virksomheder.

Mødet henvender sig til
– Produktionschefer, energiansvarlige, miljøansvarlige.
– Virksomheder omfattet af det lovpligtige energisyn.
– Øvrige virksomheder som ønsker at få styr på energien.

Hvis du vil vide mere, kontakt:
MiljøForum Fyn
Forretningschef, Mogens Michael Møller
Tlf.: +45 29 45 32 48
E-mail: mmm@udviklingfyn.dk