ISO-14001 ERFA-møde på Montana A/S

Montana A/S er vært for årets andet møde i ISO 14001 ERFA-gruppen, hvor emnet er Miljøledelse.

Program

08.30 Ankomst og morgenkaffe

9.00 Velkomst v. Glenn Andersen, Montana og Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn.

9.10 Miljøledelse på Montana v. Glenn Andersen
Glenn præsenterer miljøledelsessystemet på Montana, som netop er blevet recertificeret

9.45 – 11.00 Workshop – de største udfordringer og de vigtigste successer
Vi bringer erfa-gruppens kompetencer i spil i mindre grupper, hvor vi diskuterer de største udfordringer i hverdagen og de ting, som lykkes.

11.00 Miljøledelse som en del af virksomhedens kultur. Eksternt oplæg v. Jesper Løye Hejl, ledelseskonsulent.


Jesper Løye Hejl har vejledt nogle af landets største virksomheder i at afbureaukratisere deres ledelsessystemer. ”Du kører ikke bil ved at læse i manualen. På samme måde kan du ikke lede en virksomhed gennem nedskrevne instrukser”.
Jesper inspirerer og provokerer til en diskussion af det effektive miljøledelsessystem.

12.30 Sandwich og networking

13.00 – 14.00 Rundvisning, networking og afslutning.

 

Bemærk at mødet er forbeholdt medlemmer af MiljøForum Fyns erfa-gruppe for virksomheder, som er ISO-14001 certificerede eller arbejder efter samme principper. Er du medlem af MiljøForum Fyn, og har du interesse i at deltage, så kontakt forretningschef Mogens Michael Møller på mmm@udviklingfyn.dk, tlf. 29 45 32 48.