Klubårsmøde 2017

Kom og mød klubbestyrelsen og drøft projektmål og handlinger for 2017, samt bestem bestyrelsens sammensætning. Drøft forretningsmuligheder med de nye medlemsvirksomheder.
NB! ERFA om bæredygtigt byggeri kl. 10-12.30

Til klubårsmødet mødes interesserede repræsentanter fra medlemskredsens virksomheder og drøfter hvilke projektmål og aktiviteter/handlinger, der findes hensigtsmæssige for det kommende år.

Mød samtidig den nuværende klubbestyrelse og bestem dens fremtidige sammensætning. De, der er på valg, er villige til genvalg, men der er åbent for nye kandidater.

Mød de nye medlemsvirksomheder
De bygge-virksomheder, der er optaget i MiljøForum Fyn efter sidste klubårsmøde, præsenterer sig kort og potentielle forretningsmuligheder drøftes. Der er givet tilsagn fra:

  • Jorton A/S
  • Midtconsult
  • Molio
  • jesper thyge brøgger – arkitektur & design
  • Kieler Entreprice A/S

Bemærk, at vi samme dag kl. 10-12.30 holder et spændende ERFA-møde om det ny værktøjer til screening af eksisterende bygninger og om de første fynske erfaringer med projektering af bæredygtige boliger med DGNB.

Program
Kl. 08.30 – Morgenkaffe og præsentation af de nye medlemsvirksomheder inkl. drøftelse af forretningsmuligheder

Dagsorden klubårsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2016 fra miljøklubbens bestyrelse
3. Forslag fra bestyrelsen, forslag til medlemsvirksomheder eller daglig ledelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til miljøklubbens bestyrelse
5. Valg af klubformand
6. Eventuelt

Download supplerende oplysninger og en liste over nye medlemmer.