Konference: Bæredygtige skoler & institutioner

Den danske ordning for bæredygtigt byggeri, DGNB, udvides i starten af det nye år med kriterier for vurdering af graden af bæredygtighed i projekterede skole- og institutionsbyggerier. De danske kommuner og regioner får derved mulighed for at høste fordelene ved at efterspørge bæredygtige projekter fra rådgivere og entreprenører.

I samarbejde med Green Building Council og Svendborg Kommune inviterer vi til konference om bæredygtige undervisnings- og børneinstitutioner og besøg på Danmarks første bæredygtige børnehave: Humlebien i Svendborg.

Indhold

  • Tre kommuners visioner, metoder og erfaringer med bæredygtigt institutionsbyggeri
  • Introduktion til kriterierne for DGNB-certificering af skole- og institutionsbyggeri
  • Præsentation af danske bæredygtige institutioner under opførelse
  • Den politiske beslutningsproces, håndtering af totaløkonomi, læringsmiljø og indeklima samt arkitektur og indretning

Programmet afsluttes med besøg og officiel overrækkelse af DGNB-plaketten kl. 15-16.30.
Invitation m. program her: Konference om DGNBkriterierne for institutioner inkl ceremoni 30januar 2017

Læs tidligere omtale af Humlebien her.