Miljøseminar Modul 2

Miljøseminar modul 2

Hvad er virksomhedens væsentlige miljøforhold?  Hvordan får du dem kortlagt og vurderet i et livscyklusperspektiv? Og hvordan laver man en risikovurdering iht. kravene i ISO 14001:2015?

Du lærer, hvordan du systematisk registrerer og analyserer din virksomheds miljøforhold i et livscyklusperspektiv, så det skaber overblik og dokumenterer virksomhedens miljøforhold på en praktisk og enkel måde.

Vi ser på metoder til væsentlighedsvurdering og risikoanalyse af miljøforhold og hvordan du skaber den røde tråd mellem prioritering, miljøpolitik, mål og handlingsplan.

Hvem henvender seminaret sig til

  • Miljøansvarlige, miljøchefer, QHSE-managers, miljøkoordinatorer og andre, der har ansvaret for eller deltager i virksomhedens miljøarbejde.
  • Virksomheder, som overvejer en ISO 14001 certificering eller gerne vil have en ny tilgang til miljøredegørelsen.
  • Tidligere deltagere på MiljøForum Fyns miljøseminar, som ønsker et brush-up af et eller flere moduler.

Program

Læringsmål

Efter modul 2 vil du:

  • Have indblik i hvordan du kan kortlægge, overvåge og styre miljøforholdene, som fx ressource- og energiforbruget, affald og kemikalier
  • Vide hvordan du kan vurdere hvilke miljøforhold der er væsentlige og hvordan du kan identificere ressourcebesparelser og reducere jeres miljøbelastninger
  • Være introduceret til hvordan man kan lave en risikovurdering iht. ISO 14001:2015
  • Have indblik i hvordan de væsentlige miljøforhold, udvalgte risici og muligheder kan overvåges og indgå i virksomhedens miljøhandlingsplan

I det omfang, det er muligt, kommer du til at arbejde med din egen virksomhed og arbejde videre med outputtet fra de analyser, vi lavede på modul 1.

Du får modeller med hjem, så du kan arbejde med det indtil modul 3, hvor du kan få feedback fra holdet, hvis du ønsker det.