Miljøseminar Modul 3

Miljøseminar modul 3

Hvordan udarbejder du en miljøhandlingsplan, der giver værdi for virksomheden og jeres interessenter? Hvordan dokumenterer I jeres miljøarbejde, så det opfylde de relevante krav i ISO 14001:2015? Og hvordan sikrer I, at det bliver forankret og vedligeholdt?

Du lærer, hvordan du kan opsætte en handlingsplan for miljøindsatsen, i overensstemmelse med de væsentlige miljøforhold og jeres miljøpolitik.
Vi ser på, hvordan miljøledelsen kan forankres bl.a. via en god kommunikation til jeres interessenter.
Du får inspiration til hvordan, du kan lave jeres dokumentation, og hvordan du kan sikre, at I gennemfører handlingsplanerne, forankrer og markedsfører indsatsen.

Hvem henvender seminaret sig til

  • Miljøansvarlige, miljøchefer, QHSE-managers, miljøkoordinatorer og andre, der har ansvaret for eller deltager i virksomhedens miljøarbejde.
  • Virksomheder, som overvejer en ISO 14001 certificering eller gerne vil have en ny tilgang til miljøredegørelsen.
  • Tidligere deltagere på MiljøForum Fyns miljøseminar, som ønsker et brush-up af et eller flere moduler.

Program

Læringsmål

Efter modul 3 vil du:

  • Kunne opsætte en miljøpolitik iht. kravene i ISO 14001:2015.
  • Kunne udarbejde en miljøhandlingsplan i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik, væsentlige miljøpåvirkninger, risici og muligheder.
  • Kunne opsætte en kommunikationsplan, der tager højde for jeres interessenter.
  • Være introduceret til hvordan du kan dokumentere arbejdet i en miljøredegørelse og få diplom for miljøindsatsen – eller lade det være en del af jeres ledelsessystem iht. ISO 14001.

I det omfang, det er muligt, kommer du til at arbejde med miljøindsatsen i din egen virksomhed.
Hvis du ønsker at dokumentere jeres miljøindsats i en miljøredegørelse, kan du få yderligere inspiration til dette arbejde efterfølgende.