Møde om økologisk gødning på Fyn

Behovet for gødning til de økologiske bedrifter bliver større. Hvordan finder vi en god løsning, der sikrer gødning til eksisterende og nye økologiske bedrifter på Fyn?

Der er kommet meget fokus på, hvordan økologiske landbrug på Fyn i fremtiden kan være sikret tilstrækkelig gødning. Meget af den konventionelle husdyrgødning går efterhånden i de konventionelle biogasanlæg, og med øget interesse for at lægge nye arealer om til økologisk drift bliver behovet for gødning til de økologiske bedrifter bare større.

På mødet vil dette spørgsmål blive belyst, og der lægges op til debat om, hvordan der kan findes en god løsning, så der kan sikres økologisk gødning til eksisterende og nye bedrifter på Fyn.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Centrovice, SEGES, patriotisk Selskab, Vkst og Gartnerirådgivningen. Energiplan Fyn er vært for mødet.

Program

Program for mødet den 7. marts 2018:

  • Velkomst v/ Erik Fog, SEGES økologi Innovation og Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn
  • Resultat af rundspørge blandt fynske økologer v/ Erik Fog, SEGES Økologi Innovation
  • Øko-gødning på Fyn – En akut udfordring! v/Richard de Visser, Gartnerirådgivningen
  • Sådan startede jeg økologisk biogasanlæg v/ Jesper Hansen, Patriotisk Selskab
  • Hvordan passer økologisk biogas ind i Energiplan Fyn? v/ Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn
  • Store biogasanlæg med økologisk biomasse v/ Morten Gyllenborg, NGF Nature Energy
  • Debat om udfordringer og muligheder – hvilke initiativer er der brug for nu?