Totaløkonomi i byggerier

Totaløkonomi i byggerier arrangement

Baggrund
Bæredygtige byggerier opfylder krav til både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Økonomisk bæredygtighed (totaløkonomi) handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning og kvalitet – og at vurdere de langsigtede konsekvenser af de trufne valg.

På dette seminar kommer du rundt om det økonomiske aspekt i bæredygtigt byggeri:

  • Værdiskabelsen i konkrete byggerier
  • Introduktion til værktøjet LCCbyg
  • Strategi for implementering af LCC principper i din organisation

Oplæggene suppleres af praktiske øvelser i tværfaglige grupper.

Formål
Seminarets formål er at synliggøre den værdiskabelse der sker, når man gennemfører totaløkonomiske beregninger i byggerier og at inspirere deltagerne til at gøre brug af de værktøjer som præsenteres.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til hele byggeriets værdikæde. Vi ønsker at inspirere bygherrerne til at efterspørge totaløkonomiske beregninger og at klæde de øvrige led i værdikæden på til at levere ind på denne dagsorden.

Program

  • Kort resumé af hovedpointerne fra MiljøForum Fyns to LCC-møder i 2016
  • Kort introduktion til totaløkonomiske principper v/seniorforsker Kim Haugbølle, Aalborg Universitet
  • Sådan skaber LCC-overvejelser og -beregninger værdi og højere afkast i et byggeprojekt v/projektdirektør Per Stabell Monby COWI A/S
  • Introduktion til LCCbyg med tilhørende øvelser i brugen af værktøjet v/Kim Haugbølle
  • LCC i udbudsmaterialet med tilhørende øvelser v/Kim Haugbølle
  • Strategi for implementering og udbredelse af LCC-principper i din organisation v/Kim Haugbølle
  • Opsamling og evaluering.

Bemærk arrangement omkring diplomuddeling fra 16.15-17.45