Vejen til bæredygtigheds-redegørelser for byggeri #1

ERFA om dokumentation for bæredygtighed efter MiljøForum Fyns manual
Manual for miljøredegørelse til byggeri

MiljøForum Fyn tilbyder en grundig introduktion til den fynske model for inddragelse af miljøhensyn i byggeri. Dokumentationen kan føre til miljødiploméring.

Der påregnes to ERFA-møder i 2018, hvor der også bliver udveksling af erfaringer på baggrund af ønsker fra deltagerne.

Hør bl.a. om erfaringerne med brug af den fynske manual for inddragelse af bæredygtighedshensyn i byggeri. Manualen blev i slutning af 2017 forenklet.

Hør desuden om den nyudviklede digitale platform FRAME, der er velegnet til bæredygtigheds-projektering med bygherrens egne miljømål, brug af MiljøForum Fyns manual eller efter DGNB-certificeringssystemet.

Platformen er velegnet til at dokumentere bæredygtigheds-indsatsen.

Kom og mød andre i byggebranchen, der også skal i gang og få idéer til miljøarbejdet.

Målgruppe

  • Offentlige og private bygherrer, der planlægger at inddrage bæredygtighedshensyn for første gang
  • Bygherre-rådgivere
  • Arkitekt- og ingeniørfirmaer
  • Entreprenører

Program

1230 Sandwich og netværk

1300 Velkomst og præsentation af repræsenterede byggeprojekter v/ Proj. leder Lars Holm, MiljøForum Fyn

1320 Intro til klyngen MiljøForum Fyn – Byggeri v/Forretningsfører Christina Melvang, MiljøForum Fyn

1340 Hvorfor bæredygtighedshensyn i byggeri? v/Lars Holm

1400 Pause

1420 Den digitale platform Frame v/Dir. Jesper Ring, BDB-Metoden aps

  • Opbygningen og brug af FRAME
  • Sådan fås en klar og veldefineret proces i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelsen, og som gør det nemt at samarbejde, styre og dokumentere
  • Brug af egne kriterier for bæredygtighed eller brug af DGNB

1500 Sådan arbejdede vi med miljødokumentationen ved byggeriet af Fjernvarme Fyns administrationsbygning v/Projektleder Christina Kittner, Sweco Danmark A/S

1520 ERFA-udveksling tilpasset deltagernes for-udmeldte fokus-emner

1545 Den fynske metode til inddragelse af miljøhensyn og udfærdigelse af dokumentation v/Lars Holm
Brug af MiljøForum Fyn´s manual og værktøjerne Materiale-listen og kemikaliestyring med CHESS

Tips til den første bæredygtigheds-redegørelse.

1620 Forud for ERFA møde 2

1630 Slut