Vi bygger Fyn #5

Dansk Byggeri, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn inviterer virksomheder til endnu et møde i “Vi Bygger Fyn” netværket, der dækker Fyn og som har fokus på rekruttering af arbejdskraft, innovation og nyt knowhow indenfor bygge og anlæg samt formidling af aktuel viden om de kommende større fynske byggerier.

Program

Velkomst v/Claus Larsen, Dansk Byggeri, Susanne Toftager, Byg til Vækst og Christina Melvang, MiljøForum Fyn

Gartnerbyen er navnet på den nye bydel, som skal ligge på GASA-grunden i Bolbro. Bydelen vil indeholde erhverv, butikker, offentlige parker og pladser samt boliger. Projektchef Peter Pedersen fra Skjøde Knudsen A/S vil fortælle om hvordan bydelen skal udvikles og planerne for projektet.

Fremtidens arbejdskraft i din virksomhed – forstår du de digitale unge?
Dine kommende medarbejdere er fra generation Z – den digitale generation, som er født med en smartphone i hånden og som er vandt til at arbejde digitalt. Men hvem er disse unge? Hvilke krav stiller de til deres arbejdsplads? Og hvordan skal de ledes?

Til at svare på disse spørgsmål har vi inviteret erhvervsforsker Søren Schultz Hansen fra CBS, som har udgivet bogen ”De digitale indfødte på job”, og som således vil vise os profilen på fremtidens håndværkere, ingeniører, konstruktører og øvrige medarbejdere i byggebranchen.