Vi bygger Fyn Netværksmøde #6

Dansk Byggeri, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn inviterer virksomheder til endnu et møde i ”Vi Bygger Fyn”. Netværket, der dækker Fyn, og som har fokus på rekruttering af arbejdskraft, innovation og nyt knowhow indenfor byggeri og anlæg samt formidling af aktuel viden om de kommende større fynske byggeprojekter.

Kreditering for foto: CUBO-arkitekter/jaja architects ApS

Program

Networking Vi starter mødet med en halv times networking, hvor vi giver god lejlighed til at tale med hinanden og skabe nye kontakter samtidig med at vi får lidt godt til ganen.

Velkomst v/Claus Larsen, Dansk Byggeri, Susanne Toftager, Byg til Vækst og Christina Melvang, MiljøForum Fyn.

Nyborg Slot er et af Danmarks helt store kulturarvsprojekter, idet slottet skal renoveres for 275 mio. kr. Projektet indbefatter en omfattende restaurering af hovedslottet, tilføjelsen af en ny fløj, der skal fungere som formidlings- og besøgscenter, genfortolkning af borggård og det 4-fløjede borganlæg samt en renovering af byrummet omkring slottet. Selve byggefasen påbegyndes i 2018, og projektchef Mads Falbe-Hansen fra Slots- og Kulturstyrelsen vil præsentere projektet.

Byggebarometeret – hvordan ser den aktuelle arbejdsmarkedssituation ud på Fyn lige nu? Dette vil Michael Bjørn Nielsen fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd gøre os klogere på.

Commissioning er meget mere end »test før aflevering« eller »koordineret idriftsættelse«, som er den måde begrebet oftest italesættes. Det handler mere om at få en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces gennem hele byggeriet, som fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil, så man ender op med mere tilfredse brugere og en mere kompetent og motiveret driftsorganisation. Denne proces vil sekretariatsleder Rolf Simonsen fra Værdiskabende Byggeproces giver os et større indblik i.