Vi Bygger Fyn – Netværksmøde #7

Dansk Byggeri, IDA Fyn, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn inviterer virksomheder til endnu et fyraftensmøde i ”Vi Bygger Fyn”.

Netværket, der dækker Fyn, har fokus på rekruttering af arbejdskraft, innovation og nyt knowhow indenfor byggeri og anlæg samt formidling af aktuel viden om de kommende større fynske byggeprojekter.

Program

Program for mødet den 15. marts 2018:

  • Networking. Vi starter med en halv times networking, hvor vi giver god lejlighed til at tale med hinanden og skabe nye kontakter samtidig med, at vi får lidt godt til ganen.
  • Velkomst v/ Susanne Toftager, Byg til Vækst, Christina Melvang, Miljøforum Fyn, og en repræsentant fra IDA Fyn.
  • Byggebarometeret – hvordan ser den aktuelle arbejdsmarkedssituation ud på Fyn lige nu? Michael Bjørn fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd vil give os en status.
  • Har vi mangel på ingenører på Fyn? Per Diget, formand for IDA Fyn, giver os en status på arbejdsmarkedet for (bygge)ingenører med fokus på fyn.
  • Byg til vækst LEAN. Kan man minimere spildet på byggepladsen og reducere byggeperioden med Lean? 

Kom og få inspiration fra Projekt Byg til Vækst Lean fra Odeon byggeriet og renoveringsopgaven fra Korsløkken i Odense. Byg til Vækst Lean projektet udvikler og tester Lean processer for at minimere spild og dermed reducere byggeperioden. Projektet vinder i 2016 LEAN Construction.dk og Boligfonden Kubens Procespris.
BAUF, ved Almut Kaiser, Dansk Byggeri samt Steen Boesen, 3F Byggegruppen, vil fortælle hvorfor og hvad BAUF forventede at få ud af projektet.
Hanne Tønder Ludvigsen fra Erhvervsakademi Lillebælt samt de øvrige fra taskforcen Jim Nøhr Jensen, AMU Fyn, Erik Jung, EAL, Allan Due Pedersen 3F Bygningsarbejderne, Rasmus Ullehus tidligere KPC nu Site Control samt Susanne Toftager, Byg til Vækst, vil give jer viden, værktøjer og inspiration til at komme i gang med at optimere byggeprocessen og få reduceret spildet på jeres byggepladser – Og det er der mange penge i!