Vi bygger Fyn – Netværksmøde #8

Dansk Byggeri, IDA Fyn, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn inviterer virksomheder til endnu et fyraftensmøde i ”Vi Bygger Fyn”.

Netværket, der dækker Fyn, har fokus på rekruttering af arbejdskraft, innovation og nyt knowhow indenfor byggeri og anlæg samt formidling af aktuel viden om de kommende større fynske byggeprojekter.

Program

Networking  Vi starter mødet med en halv times networking, hvor vi giver god lejlighed til at tale med hinanden og skabe nye kontakter samtidig med at vi får lidt godt til ganen.

Velkomst v/Claus Larsen, Dansk Byggeri, Susanne Toftager, Byg til Vækst, Inge Bagge Jacobsen, IDA Fyn og Christina Melvang, MiljøForum Fyn

Byggebarometeret – hvordan ser arbejdsmarkedssituationen ud på Fyn lige nu? Michael Bjørn Nielsen fra det RAR Fyn vil endnu engang vise os de aktuelle statistikker

Nyt OUH – hvor langt er vi i udbudsprocessen og hvad sker der på byggepladsen lige nu? Vicedirektør Peter Holm, Ny OUH vil give en status på projektet.

AB 18 – Nye kontraktforhold i byggeriet. En omfattende reform af de nugældende standardvilkår (AB 92, ABT 93 og ABR 89) er på trapperne, og de nye vilkår forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019. Advokat Lars Høj Andersson fra Bonnesen Advokater gennemgår de væsentligste ændringer i forhold til de nugældende standardvilkår, og du får tips og tricks til, hvordan du håndterer ændringerne i praksis.