Forretningsudvikling

Vækst i bygge- og energibranchen

I MiljøForum Fyn samler vi en række indsatser, der skal fremme vækst og udvikling inden for byggeri og energi på Fyn.

Vores rolle er at opdyrke muligheder og være katalysator i forretningsudvikling på tværs af værdikæder i de to brancher. Det vil sige, vi arbejder på tværs af virksomheder, offentlige parter og uddannelsesinstitutioner – men ikke 1:1 i forhold til enkelte virksomheder.

Indsatserne udvælges på baggrund af systematisk indsamling af analyser og strategisk markedsindsigt samt en løbende dialog med vores medlemmer og andre virksomheder på Fyn.

Vi arbejder blandt andet med:

• Samarbejder og konsortier
• Offentlig-privat innovation
• Samarbejder med uddannelsesinstitutioner
• Udviklingsprojekter i konkrete byggesager
• Udviklingsprojekter indenfor energioptimering og ressourceudnyttelse

Har du en idé, som du gerne vil udvikle på sammen med andre, eller mangler du en forretningspartner, kan vi hjælpe med at finde det rette match.

Vi tilbyder sparring om markedsmuligheder og forretningsmodeller, og vi faciliterer gerne de indledende drøftelser om et samarbejde.

Vil du vide mere om forretningsudvikling på tværs af værdikæder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt

Birgitte Junge
Birgitte Junge

Forretningsudvikler, Byggeri
bsju@udviklingfyn.dk
+45 24 47 28 79