Markedsdialog i byggeriet

Vi faciliterer markedsdialoger

Markedsdialog er – som navnet antyder – en dialog mellem markedet og dets kunde. I MiljøForum Fyn Byggeri tilbyder vi at arrangere markedsdialog i byggesager, hvor bæredygtighed er på dagsordenen.

Markedsdialogen giver bygherren mulighed for at komme i dialog med rådgivere, entreprenører, leverandører og producenter, inden at opgaverne sendes i udbud. Hermed kan man få en afklaring af, hvordan ordregiverens behov bedst kan dækkes, hvilke krav der kan stilles, og hvor skrappe krav der kan stilles, hvis man samtidig ønsker konkurrence i udbuddet.

Du bestemmer det faglige fokus
Vi har faciliteret markedsdialoger om pcb-renovering og indeklima, om optimering af byggeprocesser og om miljøvenlige byggematerialer. Udbudsloven giver mulighed for at have dialog om mange forskellige emner – så det er helt op til bygherren at definere, hvor hovedudfordringerne i det konkrete projekt er.

En markedsdialog kan også komme i stand på foranledning af f.eks. en entreprenør eller producent.

Fordele ved en tidlig dialog
Listen over fordele ved at indgå en tidlig dialog mellem bygherrer/rådgiver og entreprenør er lang, uanset hvilken side af bordet virksomheden befinder sig på.
Markedsdialog giver:

  • Bedre udbudsgrundlag og bedre og mere præcise tilbud
  • Mulighed for at præsentere nye og innovative løsninger for ordregiver
  • Bedre samarbejde efter udbudsfasen
  • Færre klager og spørgsmål

Hvis du er interesseret i at høre mere om markedsdialog, er du velkommen til at kontakte os.


Bestil en markedsdialog
“Vi kan udfordre leverandørerne”

Det virker bedre at få et ansigt på materialeleverandørerne, end hvis man læser om materialerne i en annonce eller artikel. Derudover kan vi udfordre leverandørerne og spille dem op mod hinanden. Flere leverandører giver flere muligheder.”

Ole Dau Mortensen,
Bæredygtighedskonsulent, RambøllLæs mere om markedsdialog

Kontakt

Birgitte Junge
Birgitte Junge

Forretningsudvikler, Byggeri
bsju@udviklingfyn.dk
+45 24 47 28 79