Miljøstyregruppe

Fokus på miljøarbejdet gennem byggeprojektet

MiljøForum Fyn tilbyder bygherrer at deltage i miljøstyregrupper.

En miljøstyregruppe kan bl.a.:

  • koordinere miljøindsatsen i planlægnings- og udførelsesfasen
  • granske og vælge værktøjer, samt medvirke ved planlægning af markedsdialoger
  • introducere nye parter, herunder entreprenørerne til miljøarbejdet på sagen
  • afgive høringssvar til bygge- og projektledelse i relevante faser
  • sikre dokumentation for aktørernes indsats til brug for miljøredegørelsen
  • medvirke til kommunikationen undervejs og ved slutningen af byggeriet.

Miljøstyregruppen kan bestå af repræsentanter fra bygherren eller dennes rådgiver, projekterende arkitekt- og ingeniørrådgiver samt en repræsentant fra MiljøForum Fyn. Desuden kan gruppen bestå af repræsentanter for entreprenørerne, når de er valgt.

I en miljøstyregruppe er der en løbende dialog om miljøarbejdet i takt med projektets fremdrift. Fokus er især på miljøarbejdet i forbindelse med faseskift i byggeriet. På den måde sikrer man, at væsentlige beslutninger, som kan ændre den oprindelige målsætning for miljøarbejdet, bliver drøftet i miljøstyregruppen, før ændringen træder i kraft.

Det kræver en samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn, for at en repræsentant fra sekretariatet kan deltage i en miljøstyregruppe.

Vil du vide mere om miljøstyregrupper, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

office_mff_Lars Holm
Lars Holm
Projektleder, Byggeri
+45 51 77 73 39
lah@udviklingfyn.dk