Materialer til bæredygtigt byggeri og dokumentation

Dokumentation på materialers bæredygtighed efterspørges

27. juni 2018

Bæredygtighed er i fremgang, også i byggebranchen. Bygherrer ser fordele i at bruge de principper, der ligger i bæredygtighed, hvor man både ser på de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Større afkast, salgsværdi og bedre kvalitet er bare nogle af de få parametre, som har sat gnist til den stigende interesse for byggematerialer med bæredygtige egenskaber.

Alene i 2013-2015 oplevede markedet for materialer og komponenter til bæredygtigt byggeri en vækst på 28%. Et forretningsområde, som MiljøForum Fyn i samarbejde med InnoBYG har gravet dybere i ved at etablere et forretningsnetværk for virksomheder, der leverer produkter til bæredygtigt byggeri.

Forretningsnetværk for materialer til bæredygtigt byggeri
I løbet af fire møder har materialeproducenterne i forretningsnetværket på kryds og tværs diskuteret med hele værdikæden, og meldingen er, at der er plads til forbedringer, når eksempelvis en bygherre skal vælge mere miljøvenlige produkter til et nybyggeri.

– Det handler bl.a. om, at det skal være lettere at finde frem til de gode materialer, og producenter og kunder skal blive bedre til at tale sammen inden udbuddene skrives. Samtidig skal leverandørerne være klar til at levere den nødvendige dokumentation for deres produkter. Derfor fortsætter vi arbejdet med at arrangere markedsdialoger ligesom vi fortsat bakker op om den elektroniske produktportal P-BB.dk, siger Birgitte Junge, forretningsudvikler i MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri.

Levering af den nødvendige dokumentation
Et af forretningsnetværkets konklusioner er, at det i sidste ende ofte er entreprenørerne, der sidder med nøglen til valg og indkøb af byggematerialer. Og her spiller dokumentation af et produkts bæredygtighed en stor rolle. Hos en af Odenses førende entreprenørvirksomheder, Hans Jørgensen & Søn A/S, nikker man genkendende til det voksende behov for dokumentation.

– Som entreprenør har vi brug for mere synlighed om produkternes egenskaber, og vi har brug for, at både producenter og leverandører står klar til at levere den nødvendige dokumentation. Derudover er det afgørende, at byggeledelsen følger materialevalget til dørs, så de valgte materialer rent faktisk bliver brugt i byggeriet, siger projektchef Steen Wøldike Gade ved Hans Jørgensen & Søn.

Byggeteknisk temakonference
Forretningsnetværket er pga. den fantastiske modtagelse blandt medlemmerne også blevet til én af MiljøForum Fyns vigtigste strategiske indsatsområder. En direkte udløber af den store succes er en konference om materialer til bæredygtigt byggeri, som MiljøForum Fyn vil holde i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, InnoBYG og Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse den 10. oktober i år. Her får de fynske producenter og leverandører af materialer til bæredygtigt byggeri mulighed for at udstille og pitche deres produkter over for Erhvervsakademiet Lillebælts bygningskonstruktørstuderende og gæster fra hele byggeriets værdikæde. Med konference ønsker MiljøForum Fyn at fortsætte dialogen og vidensdelingen på området. Tilmeld dig konferencen allerede nu!

Se TV 2/Fyn-indslag med forretningschef Christina Melvang, hvor hun fortæller om fremgangen i bæredygtighed i byggebranchen:

Læs rapporten ”Frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet” for mere information om byggematerialers dokumentation.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Birgitte Junge på mobil 24 47 28 79 eller pr. mail bsju@udviklingfyn.dk, hvis du ønsker at høre mere om forretningsnetværket, konferencen eller ønsker at deltage som udstiller den 10. oktober.