EnergiPlan Fyn fortsætter med nyt sekretariat

1. november 2016

Hvis Danmark skal være fossilfrit i 2050, hvordan skal den fynske energiforsyning så udvikle sig i 2016? Og hvordan skaber vi en koordineret udvikling på tværs af Fyn, og på tværs af de forskellige forsyninger (el, varme, gas, …)?

Det er grundlæggende de spørgsmål, Energiplan Fyn giver svaret på.

Fælles Energiplan for Fyn
Energiplan Fyn blev etableret i 2013 med støtte fra Energistyrelsen, som iværksatte en række regionale projekter rundt om i landet for en mere koordineret energiplanlægning.

På Fyn gik de centrale aktører sammen om i fællesskab at udarbejde en ”rammeplan”, som beskriver udviklingen af energisystemerne på Fyn frem mod den nationale målsætning om et fossilfrit samfund i 2050.

Rammeplanen er ikke et forpligtende dokument, men en fælles beskrivelse af den udvikling, aktørerne ser for sig i dag. Derfor er rammeplanen også et dynamisk dokument, som vil udvikle sig over årene – i takt med at forudsætninger og rammevilkår udvikler sig.

Rammeplanen rettes i øjeblikket til ud fra de modtagne høringssvar.
Du kan se den tidligere version af rammeplanen her.

Nyt sekretariat
Bag samarbejdet står ni fynske kommuner og en række energiselskaber og øvrige interessenter. Tilsammen finansierer de en videreførelse af samarbejdet, og har bedt MiljøForum Fyn om at være sekretariat for samarbejdet.

Forretningschef i MiljøForum Fyn Mogens Michael Møller fortæller:

“Opgaven matcher MiljøForum Fyns strategi om at bruge bæredygtighed som løftestang for vækst godt. Vi ser vores indsatser for mere energirenovering og netværkets arbejde for større udnyttelse af overskudsvarme som en del af Energiplanen”.

MiljøForum Fyn har ansat ingeniør Lars Yde til at varetage opgaven med at drive samarbejdet.
Siden den første oliekrise har Lars Yde arbejdet professionelt med vedvarende energi og været vidt omkring forskellige energiformer som solvarme, brændeovne, sol- og vindenergi. Siden som teknologiudvikler på hhv. Århus Universitet og DTU.


Forretningsudvikler Lars Yde.

Du kan læse mere om EnergiPlan her.