Erfa-netværk for miljøledere

Erfa-møder for miljøledere

6. september 2017

Så er temaer og datoer lagt fast for efterårets møder i ISO 14001 erfa-gruppen – MiljøForum Fyns erfa-netværk for miljøledere.

”Leverandørstyring og ISO 14001” i fokus den 26. september
Dan-Foam ApS er vært ved mødet, hvor man kan få et overblik over standardens krav til emnet og ser på, hvordan man effektivt kan sikre opfyldelse af miljøkravene i leverandørkæden.

”Risikostyring i forhold til ISO 14001” i fokus den 1. november
Geveko Markings er vært for mødet, hvor de vil vise, hvordan de har opbygget deres system til risikovurdering i deres integrerede ledelsessystem.

Om MiljøForum Fyns erfa-netværk for miljøledere
Erfa-netværket består af 20 miljøansvarlige, som mødes fire gange årligt og udveksler viden, erfaringer og konkrete værktøjer til de daglige opgaver – fra strategier til regneark. Netværket er målrettet mod virksomheder, som er ISO 14001 certificeret eller arbejder efter de samme principper som ISO 14001. På møderne vil der ofte også være et eksternt oplæg om et emne, som erfa-netværket selv har fastlagt.

Kontakt
Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Gurli Laursen på 61 61 77 16 eller ghlau@udviklingfyn.dk.