Energibesparelser ved trykluft

Fisende luft er lyden af en god forretning

7. februar 2018

De færreste kan se, høre eller mærke utætheder i et trykluftsystem. På værksteder og i produktionshaller, hvor støjende maskiner, høreværn, ræsende gaffeltrucks og tunge døre, der går op og i, er en del af arbejdsdagen, er man i sjældne tilfælde opmærksom på den dyrebare luft, som i smug siver ud af sprækkerne på et trykluftanlægs slanger, rør og ventiler. De første tegn på revnerne bliver først synlige for nogle virksomheder, når elregningen skal betales. Fjernvarme Fyn og LB-Air har via et samarbejde i Effektiv Energi omdannet den fisende luft til en bæredygtig og energibesparende forretning.

Trykluft er uhyre udbredt i industrien og ca. 12% af elforbruget i en typisk virksomhed går til produktion af den komprimerede luft, som anvendes til at overføre kraft til trykluftværktøjer og maskiner.

Snigende energitab
Trykluft udgør også en vital del af Fjernvarme Fyns forretning. Selvom kraftvarmeværket producerer sin egen strøm, som bl.a. anvendes til at drive deres trykluftsystem, så er virksomheden stadig interesseret i at sænke sine energiomkostninger og yderligere skærpe den grønne profil. Værkstedschefen ved Fjernvarme Fyn, Kenneth Jepsen, mener at identifikation og reparation af utætheder i trykluftanlæggets slanger, ventiler m.m. spiller en stor rolle i det grønne regnskab. Men energitabet på området er svært at få øje på, hvis man ikke er opmærksom på det.

– Faren er som oftest, at du jo ikke ser energitabet. Det er jo ikke et spring på elregningen på 100.000 kr. fra den ene måned til den anden. Det her er noget, der kommer snigende stille og roligt som et øget forbrug. Du skal være bevidst om, at potentialet for besparelsen er der, for ellers handler du ikke på det. Men når du så begynder at regne på det, så bliver det til de der små 300.000 kr. om året, som du kan spare ved løbende at overvåge og udbedre lækagerne. Det betyder samtidig, at driftstimerne på kompressorerne reduceres, og så falder omkostningerne til vedligehold også. I sidste ende handler det også om, at jo mindre strøm, vi selv bruger, jo mere kan vi sælge videre, siger Kenneth Jepsen.

Et bæredygtigt energipartnerskab
Prioritering udgør en afgørende faktor i sporingen og den efterfølgende reparation af de gabende huller. Tit og ofte er det svært i en travl arbejdsdag at finde mandskab og tid til at lave lappeløsninger, fordi indsatsen bliver overhalet af opgaver, der er stærkt forbundne til driften. Derfor har Fjernvarme Fyn og LB-Air, som begge er partnere i MiljøForum Fyns energipartnerskab Effektiv Energi, indgået et samarbejde, der kommer begge parter til gode.

LB-Air er specialist i at spore og reparere lækager på trykluftanlæg, og virksomhedens indehaver Lars Blenstrup hjælper kraftvarmeværket med at spotte og lave rapporter over de steder i rør- og slangesystemet, som trænger til at blive fikset. En af kraftvarmeværkets medarbejdere bruger så efterfølgende en hel arbejdsdag om ugen på at reparere de største utætheder, hvor Lars’ rapport bliver brugt til at lokalisere dem. Resten gemmes til en periode, hvor der er knap så mange arbejdsopgaver.

Lækagesporing betaler sig
Indehaveren af LB-Air har i sit arbejde ved Fjernvarme Fyn fundet en energibesparelse på omtrent 268.000 kr. (247.000 kWh) om året, hvoraf ca. 54.000 kr. (50.000 kWh) er blevet hentet hjem indtil videre. Det svarer omtrent til 20% af den totale besparelse.

– Man skal lave forebyggende vedligehold. Der kommer et hul igen. Systemet bliver utæt et helt andet sted. Så det er en kortvarig besparelse, men hvis man gør det jævnligt, så kan man holde sine omkostninger nede. Og den udgift man har til sin lækagesøgning og reservedele – det er ingenting i forhold til den besparelse, som man kan opnå. Udover at man sparer energi, så sparer man også sin virksomhed for eftersyn på sine kompressorer, fordi de er driftstime bestemte, fortæller Lars Blenstrup.

Trykluft-modellen bygger i det her tilfælde på tre ting: investering i sporing af utætheder, energibesparelsen og så det energitilskud, som man kan søge om. Ifølge de to samarbejdspartnere er lækagesporing et overset indtjeningsområde, som også mange mindre virksomheder vil kunne forvandle til en god case med en tilbagebetalingstid på under et år. Et aktivt energitiltag, som vil kunne mærkes på CO2-regnskabet og gavne miljøet.

Løbende overvågning af energiomkostninger
For at kunne gennemføre nye måder at gøre tingene på, kræver det, at man har ledelsens opbakning. Hvis en virksomhed skal spare på energien, skal gamle vaner brydes og arbejdsprocesser omlægges, hvilket også er tilfældet med trykluft. MiljøForum Fyns egen maskinmester, Palle Mathiasen, mener at et specifikt værktøj, som gør energiomkostningen synlig, kan være vejen frem.

– Dét, som Lars fra LB-Air går og laver, det kan man sætte op i et Life Cycle Cost (LCC), som er en økonomisk analyse, der kortlægger totale omkostninger og indtægter for et produkt eller et system i løbet af dens levetid. Med sådan en opgørelse i hånden kan en økonomichef i en virksomhed sort på hvidt se, hvor energien fiser lige ud i den blå luft, og hvor der ligger en trykluft-pengepose på lur, som venter på at blive opdaget, siger Palle Mathiasen.

Kontakt
Kontakt gerne Palle Mathiasen for mere information om energioptimering af trykluftanlæg og Effektiv Energi.


Udbytte ved lækagesporing:

•    Ingen unødige stop i produktionen
•    Besparelse på elforbruget
•    Reducerede vedligeholdelsesomkostninger
•    Fuld udnyttelse af trykluftanlæg
•    Støjreduktion
•    Bedre arbejdsklima
•    Miljøbevidsthed
•    Mindre CO2-udslip