Flere markedsdialoger kan fremme bæredygtigt byggeri

1. november 2016

Materialeleverandører og bygherrer tørster efter flere uforpligtende møder med hinanden, når der skal snakkes bæredygtighed i byggeprojekter. Det var indtrykket man sad tilbage med, da over hundrede materialeleverandører, bygherrer samt bygge- og anlægsstuderende i sidste uge var samlet til eventen Bæredygtigt Byggeri i Videnbyen i Odense.

Siden 2012 har den danske byggebranche haft en ordning for certificering af bæredygtigt byggeri, bedre kendt som DGNB. Ifølge Thomas Fænø Mondrup fra Green Building Council Danmark (GBC-DK), der præsenterede ordningen og dens kriterier under temamødet, er certificering af bæredygtige byggerier med DGNB i fremgang i Danmark.

”Der er i øjeblikket 60 byggerier i Danmark, der kan bryste sig med DGNB-certifikatet, mens der er endnu flere i pipeline. Særligt boligbyggeri er stærkt på vej,” fortalte Thomas Fænø.

Fremgangen i bæredygtigt byggeri understreger, at det er væsentligt, at flere leverandører og bygherrer får større kendskab til ordningen og tænker DGNB ind i produktdesigns, udvikler miljødokumentation og ikke mindst bruger det aktivt i salgsarbejdet.

En erkendelse som fynske DAMPA også tog med sig hjem:

”Oplægget om DGNB var spændende. Vi har fået nyt på to-do-listen i forhold til EDP-dokumentation,” fortalte projektrådgiver Morten Lagoni.

På nuværende tidspunkt er der udviklet manualer for certificering af kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler og byområder med ordningen og flere er undervejs.
Som noget nyt lancerer DK-GBC senere på efteråret en vejledning specielt om byggematerialer.

”Vejledningen skal give leverandører indsigt i, hvordan de bedst matcher produkter og løsninger mod de kriterier, der stilles for en DGNB-certificeret bygning,” forklarede Thomas Fænø.

Du kan rekvirere vejledningen direkte hos Green Building Council her.

Sælg – med bæredygtighed for øje
Netop muligheden for at fokuserer på bæredygtighed i salgsarbejdet benyttede rigtig mange leverandører sig af under eventen.

Anja Skovdal Danielsen, arkitekt- og innovationskonsulent i Strøjer Tegl havde sammen med 35 andre leverandører lagt billet ind på at holde en 5 minutters salgspræsentation med fokus på materialernes bæredygtige egenskaber.
”Jeg er kommet af med budskaber om vores produkt. Dagens fokus er rigtig spændende, og det var vanvittigt godt at høre om DGNB. Det gav stof til eftertanke om hvordan, vi kan arbejde videre med vores produkter,” sagde hun.

Også hos Breinholm Isolering var dagen en god investering:

”Som virksomhed kan man ikke få nok af sådan noget her. Det er måden at flytte sig på,” sagde direktør Per Verdi.

Ud over at holde fem minutters præsentationer havde de 35 leverandører hver en mini-stand, hvor der, efter lydniveauet at dømme, blev udvekslet store mængder teknisk information og visitkort dagen igennem.

Rådgiver: Fordel at mødes ansigt til ansigt
MiljøForum Fyn havde på forhånd indbudt fynske bygherrer og rådgivere til markedsdialog med de tilmeldte leverandører. Det resulterede i i alt 18 markedsdialoger.

Rambøll benyttede sig af muligheden.
”Det virker bedre at få et ansigt på materialeleverandørerne, end hvis man læser om materialerne i en annonce eller artikel. Derudover kan vi udfordre leverandørerne og spille dem op mod hinanden. Flere leverandører giver flere muligheder,” fortalte bæredygtighedskonsulent Ole Dau Mortensen.

Kollegaen, bygningskonstruktør Jacob Sjødahl, tilføjede:
”Det er godt, at der sker en italesættelse af bæredygtige materialer, og på en dag som denne fungerer det rigtig godt, at materialeleverandørerne bliver inddraget samtidig med, at det er en konference.”

Flere markedsdialoger i fremtiden
Med den positive respons bliver det ikke sidste gang, at MiljøForum Fyn faciliterer markedsdialoger. Det fortæller Lars Holm, projektleder og DGNB-konsulent i MiljøForum Fyn:

“Danske materialeleverandører er langt i forhold til at se forretnings-muligheder i bæredygtigt byggeri. Det så vi i de mange fem minutters-præsentationer, hvor det var tydeligt, at leverandørerne havde forholdt sig til, hvad bæredygtigt byggeri handler om. Flere vil kunne opnå større markedsandele ved at have miljødokumentationen på plads.”

“Da det samtidig er en stor fordel for bygherrer og rådgivere at deltage i dialoger tidligt i projekteringen, vil vi også fremover lægge hus til flere uforpligtende dialoger for de bygherrer, der måtte ønske det.”

Det glæder Peter Hedegaard, ESCO Manager Saint-Gobain ISOVER, der deltog på dagen:
”Det er en oplagt mulighed for os at deltage ved markedsdialoger. Vi får mulighed for at tale uforpligtende med bygherrer og rådgivere og de kan vende tekniske problemstillinger direkte med os. I bedste fald giver disse markedsdialoger et boost til innovationen i projekterne.”

Se flere billeder fra dagen her.