Grøn hæder til fynske byggevirksomheder

13. december 2017

I alt modtager 10 fynske virksomheder i år MiljøForum Fyn – Byggeris Miljødiplom for at have medvirket i to fynske byggerier med fokus på miljøhensyn. Byggerierne, som Vandcenter Syd og Fjernvarme Fyn har opført, udmærker sig ved at have arbejdet med særligt fokus på miljøvenlige materialer, transport, energi og genbrug – og er dermed skoleeksempler på, hvordan nutidens byggerier bygges bedst, med bæredygtigheden som prioriteret indsats.

MiljøForum Fyn overrækker torsdag den 14. december miljødiplomer til fynske bygge-virksomheder, der har gjort en særlig indsats for miljøet i forbindelse med renovering og nybyggeri på Fyn. Fejringen sker ved MiljøForum Fyns Diplomarrangement, hvor Vandcenter Syd er vært.

– Miljødiplomet synliggør virksomhedernes ansvarlighed i forhold til at tænke og agere bæredygtigt, og er et bevis på, at medlemmerne i MiljøForum Fyn er i front indenfor miljø- og energioptimering i byggeri – og renoveringer.  Dette er ikke tilfældigt, men udspringer af deres ambitioner om at være en del af løsningen af de aktuelle klima- og energiproblemer, siger formand for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt byggeri, Leif Lagoni, forretningschef i Niras A/S.

40 % af Danmarks nuværende energiforbrug går til bygninger, derfor har byggebranchen en forpligtelse til, og en mulighed for, at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemerne. Det er netop på den baggrund, at MiljøForum Fyn har udarbejdet en guide til, hvordan man projekterer og bygger miljørigtigt og uddeler sit Miljødiplom til de bygherrer, rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer og entreprenører, der dokumenterer at de aktivt arbejder for at sænke bygningers miljøbelastning.

– Det er vigtigt og glædeligt, at bygherrer og den fynske byggebranche tager bæredygtighed til sig. Vi ved at det giver bedre helhedsbyggerier og det er ikke bare godt for klimaet, men er også godt for den fynske byggebranches fremtid. Vores plan er at styrke branchens kompetencer indenfor den grønne omstilling af byggeriet, så fynsk byggeri får en stærk position på dette område til gavn for vækst og beskæftigelse, fortsætter Leif Lagoni.

Vandcenter Syds nyeste kontorbygning på Vandværksvej i Odense er et af de byggerier, der er bygget med miljøhensyn – og her diplomoverrækkelsen også foregår. Formand for MiljøForum Fyn Byggeri, Leif Lagoni, Niras overrækker diplomerne, som virksomhederne kan bruge i markedsføringen overfor kunder og samarbejdspartnere. Diplomerne er tegn på, at virksomheden arbejder med miljørigtigt byggeri og har fokus på miljøgevinster, der kommer ejerne og brugerne af bygningerne til gode.

Følgende fynske virksomheder modtager miljødiplom:

Tid & sted
Diplomoverrækkelsen holdes torsdag den 14. dec kl 16.15-17.45 hos Vandcenter Syd, Vandværksvej, Odense C. Pressen er velkommen til arrangementet.

Kontakt
Formand for MiljøForum Fyn – Byggeri, Leif Lagoni, 27 13 80 25
Projektleder Anders Knudsen, VandcenterSyd, 40 80 84 02

Foto
Fotoet er taget af Jesper Thyge Brøgger. Det er Vandcenter Syds nye kontorbygning.