Markedsdialog om FABs renovering af Højstrupparken

Markedsdialog om FAB’s renovering af Højstrupparken

26. februar 2018

Materialeproducenter og entreprenører har lige nu mulighed for at komme med input til dele af udbudsmaterialet på Fyns Almennyttige Boligselskabs (FAB’s) kommende renovering af Højstrupparken. FAB har stort fokus på miljørigtigt og bæredygtigt byggeri, og ønsker bl.a. at lade en af blokkene i Højstrupparken certificere i henhold til det danske DGNB-system. Dette stiller en række krav til de valgte materialer og løsninger.

Hvad er en markedsdialog?
En markedsdialog er – som navnet antyder – en dialog mellem markedet og dets kunde. Markedsdialogen giver bygherren mulighed for at komme i dialog med rådgivere, entreprenører, leverandører og producenter inden opgaverne sendes i udbud. Hermed kan man få en afklaring af, hvordan ordregiverens behov bedst kan dækkes, hvilke krav, der kan stilles, og hvor skrappe krav, der kan stilles, hvis man samtidig ønsker konkurrence i udbuddet.

Hvad får leverandører ud af at deltage?
I markedsdialogen har FAB angivet 6 udfordringer, som de gerne vil have løsningsforslag til. Ved at komme med løsningsforslag, kan interesserede virksomheder øge sandsynligheden for, at udbudsmaterialet bliver formuleret, så deres produkt eller løsning kan komme i spil.

Markedsdialogen indeholder også en generel del, hvor leverandører helt åbent kan komme med forslag og ideer til projektets løsninger og materialevalg.

Opgaverne i forbindelse med renoveringen af Højstrupparken bliver efterfølgende udbudt i fagentreprise. Det bliver de valgte fagentreprenører, der vælger materialer med udgangspunkt i bygherrens krav og specifikationer.

Hvilke emner omfatter markedsdialogen?
Markedsdialogen vedr. Højstrupparken omfatter følgende emner:

  1. Trægulvsopbygning
  2. Opbygning af badeværelsesgulve med klinker og gulvvarme
  3. Linjeafløb i badeværelser
  4. Isolering af radiatornicher
  5. Algevækst på betonoverflader
  6. Decentrale ventilationsanlæg
  7. En generel del, hvor man kan indsende forslag og ideer til løsninger og materialevalg

Hvordan foregår det?
Markedsdialogen foregår elektronisk via portalen Comdia.com. Dialogen er åben frem til den 9. marts 2018. Klik her for at komme direkte ind på dialogen.

Kan man risikere at blive afskåret fra at byde efterfølgende?
De oplysninger, der kommer frem i forbindelse med markedsdialogen, vil blive tilgængelige for alle i forbindelse med det kommende udbud. Interesserede virksomheder risikerer således ikke at blive inhabile ved at deltage i markedsdialogen.

Hvorfor er MiljøForum Fyn Byggeri medarrangør af markedsdialoger?
MiljøForum Fyn ønsker at fremme, at fynske virksomheder får opgaver på byggeprojekter med ambitioner om bæredygtigt byggeri. Vi lægger ofte øre til en frustration over, at virksomhederne ikke kommer i spil, fordi udbudsmaterialet ikke tager højde for nye og/eller alternative løsninger. Vi mener, at denne udfordring kan løses ved, at bygherre og leverandør taler sammen inden udbudsmaterialet udarbejdes.

Vi tilbyder løbende vores medlemmer at deltage i relevante markedsdialoger. Herudover har vi i 2018 en særlig indsats for producenter og leverandører af materialer til bæredygtigt byggeri. Materialeproducenter og- leverandører kan bl.a. få en gratis profil på P-BB.dk og deltage i vores forretningsnetværk for byggematerialer.

Kontakt
For mere info kontakt venligst forretningsudvikler Birgitte Junge på bsju@udviklingfyn.dk eller telefon 24 47 28 79.