Vedtægter

MiljøForum Fyn er en selvstændig forening, ejet af medlemmerne – det vil sige af medlemsvirksomhederne og ni fynske kommuner.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 1. juni. Foreningens vedtægter indeholder bestemmelser om medlemskab, bestyrelse og klubbestyrelser m.v.

Du kan læse MiljøForum Fyns vedtægter her.

Vedtægterne er godkendt på MiljøForum Fyns generalforsamling den 12. maj 2016.