Korsløkkeparken Afdeling 35 - samarbejdsaftale

MiljøForum Fyn indgår endnu en samarbejdsaftale med FAB om bæredygtig renovering

3. september 2018

Renoveringen af Korsløkken i den sydøstlige del af Odense, der skal give boligområdet en gennemgribende makeover er langt fra overstået. Penslen skal nu svinges over Korsløkkeparkens Afdeling 35, der består af en bygning med 154 boliger, som efter renoveringen vil tælle 144 boliger. Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), som har sat renoveringsprojektet i gang, har endnu en gang valgt at indgå en samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn om at ombygge boligerne med særlige hensyn til miljøet.

– Samarbejdsaftalen med MiljøForum Fyn bevirker, at alle parter holder fokus på de væsentlige  bæredygtighedstiltag, ligesom alle parterne arbejder mere målrettet og struktureret med bæredygtighed. I FAB har vi et særligt fokus på bæredygtigt byggeri og tager derfor afsæt i både sociale-, økonomiske- og ikke mindst miljømæssige tiltag både når vi bygger nyt, og når vi renoverer vores eksisterende afdelinger, siger Henrik Max Rasmussen, projektchef ved FAB.

Formålet med aftalen er at sikre:

  • En løbende og kvalificeret dialog om miljøarbejdet og ambitionsniveauet
  • En introduktion om bæredygtighedstiltag til aktørerne i takt med projektets udvikling
  • At miljøindsatsen løbende dokumenteres til brug for miljøredegørelsen
  • En forventningsafstemning imellem de involverede parter

– MiljøForum Fyns erfaring er, at bæredygtigt byggeri kan fungere som løftestang for vækst i fynske virksomheder i hele byggeriets værdikæde. Det er derfor et led i aftalen, at FAB og deres rådgivere får hjælp fra os til at få overblik over udbuddet af rådgivere, entreprenører, leverandører og producenter, der kan bidrage med bæredygtige løsninger til det konkrete byggeri, siger Christina Melvang, forretningschef for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri.

MiljøForum Fyns værktøjer, som bl.a. fremmer markedsdialoger, vil blive inddraget i projekteringen og udførelsen af renoveringsprojektet. Arbejdet vil blive dokumenteret i en miljøredegørelse, når byggeriet er færdigrenoveret med det formål, at de involverede byggevirksomheder kan opnå MiljøForum Fyns miljødiplom.

Kontakt
Vil du vide mere om samarbejdsaftalen, er du velkommen til at kontakte projektleder Lars Holm ved MiljøForum Fyn på 51 77 73 39 eller lah@udviklingfyn.dk.