Ny aftale mellem MFF og FAB

MiljøForum Fyn indgår ny samarbejdsaftale med FAB

28. november 2017

Højstrupparkens afdeling 51 i Odense er blandt de bedste eksempler på almennyttige boliger fra efterkrigsårene. Bygningerne og boligerne trænger imidlertid til en renovering i form af tekniske installationer, rørføringer, etablering af elevatorer og ombygning af badeværelser. Renoveringsprojektet, som FAB har sat i gang, støttes af Landsbyggefonden, og boligselskabet har indgået en samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn om at ombygge boligerne med særlige hensyn til miljøet.

FAB’s ambition er at benytte bæredygtige og fremtidssikrede løsninger i renoveringen ved at:

  • Gennemføre energi- og miljøforbedringer
  • Sikre, at der i projektet arbejdes med fokus på bæredygtige og fremtidssikrede løsningsmodeller
  • Tage udgangspunkt i MiljøForum Fyns manual for miljøhensyn i renoveringsprojekter

FAB har i en igangværende byggesag haft stort udbytte af at samarbejde med MiljøForum Fyn om de miljømæssige tiltag, og netværket har været en støtte for de involverede byggevirksomheder. Projektchefen i FAB glæder sig over den nye samarbejdsaftale:

– Vi ønsker at skabe og sikre attraktive kvalitetsboliger med markante hensyn til både miljøet, moderne boformer, materialer og økonomi. Aftalen med MiljøForum Fyn, forventes i høj grad at integrere vores store ambitioner omkring miljøhensyn, siger Henrik Max Rasmussen.

MiljøForum Fyns værktøjer, herunder facilitering af markedsdialog, vil blive inddraget i projekteringen og udførelsen. Indsatsen vil blive dokumenteret i en redegørelse i forbindelse med byggeriets afslutning med henblik på, at de involverede byggevirksomheder kan opnå MiljøForum Fyns miljødiplom.