Certificering

Professionel anerkendelse af dit bæredygtige byggeri

Til at vurdere bygningers og byområders grad af bæredygtighed introducerede Green Building Council Denmark i 2012 den nationale bæredygtighedsordning, kaldet DGNB. Ordningen kan anvendes på alle typer af nybyggeri og renoveringer og munder ud i en certificering i platin, guld eller sølv.  

Den grønne blomst viser vægtningen af de seks faktorer i DGNB-certificeringen. Kilde: Green Building Council DenmarkFaktorer i DGNB-certificering

  • Miljø
  • Sociale og funktionelle kvaliteter
  • Økonomi
  • Tekniske kvaliteter
  • Byggeproces
  • Byggegrundens kvalitet

Certificering med DGNB
DGNB-ordningen bygger bl.a. på livscyklusovervejelser for byggeriet og de materialer, der indgår. Det betyder, at DGNB-ordningen løbende udvikler byggebranchen i en bæredygtig retning. Ordningen er samtidig tilpasset dansk bygge- og energilovgivning, samt praksis inden for dansk arkitektur og de tekniske løsninger, der er særegne for byggeri i Danmark.

Ordningen bygger på pointgivning inden for de seks faktorer, der ses i illustrationen af den grønne blomst. Der er derved skabt rig mulighed for forskellige måder at opfatte bæredygtighed på og for forskellige løsninger, herunder innovative materialer og løsninger.

Først og fremmest er det bygherren, som vælger bæredygtighed eksempelvis ud fra et ønske om en økonomisk rentabel bygning, et byggeri med godt indeklima, der kan medvirke til øget produktivitet blandt de ansatte eller for at få en bygning med hurtig genudlejning, fordi bæredygtige erhvervs- og boliglejemål er mere efterspurgte.

Rådgiverne og entreprenørerne har også en stor rolle når bæredygtigt byggeri skal projekteres og opføres.

Du kan læse mere om DGNB-certificering på Green Building Councils hjemmeside.
MiljøForum Fyn var medstifter af Green Building Council Denmark i 2010.

Styrk din forretning
Ud over at øge værdien og brugsværdien af den enkelte bygning, fungerer certificeringen også som et benchmark for de involverede aktører. Medvirker man i et certificeret byggeri og demonstrerer evnen til at leve op til kriterierne i DGNB-ordningen, er det en stærk reference for de byggevirksomheder, som ønsker at udnytte de markedsmuligheder, der ligger i bæredygtigt byggeri.

MiljøForum Fyn holder arrangementer om bæredygtigt byggeri for alle byggeriets parter, og der indgår en introduktion til ordningen og dens kriterier i bygherremøderne.

Som medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri har du mulighed for at få indsigt i udviklingen af det bæredygtige byggeri i Danmark. Samtidig får du adgang til de bygherrer og det marked, som efterspørger bæredygtigt byggeri.

Har du spørgsmål om bæredygtigt byggeri, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt

office_mff_Lars Holm
Lars Holm
Projektleder & DGNB-konsulent

+45 51 77 73 39
lah@udviklingfyn.dk