MiljøDiplom

Hjælp til at træffe de bæredygtige valg


 

Som medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri kan din virksomhed opnå miljødiplom. Det kræver blot, at I er med til at dokumentere de miljømæssige prioriteringer og tiltag i et konkret byggeri, samt at bygherren har indgået en samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn.


Læs også


Bygherres fordele ved en samarbejdsaftale

• Klarhed over krav til miljø og bære-dygtighed
• Miljørigtige løsninger inddrages tidligt
• Adgang til markedsdialoger uden købe-tvang med potentielle leverandører
• Ressource- og materiale-besparelser
• Energioptimering
• Øget systematik
• Bedre samarbejde
• Et mere gennemtænkt byggeri

MiljøForum Fyn tilbyder vejledning og støtte til byggerier, som ønsker mere miljøvenlige og bæredygtige byggerier og byggeprocesser. For at få vejledningen er det nødvendigt, at du som bygherre eller rådgiver laver en aftale med MiljøForum Fyn forud for et byggeri.

Herefter får bygherre, sammen med rådgivere, entreprenører og materialeleverandører hjælp til selvhjælp til afdækning af potentielle bæredygtighedselementer og til at foretage oplyste valg på baggrund af totaløkonomiske beregninger.

Derudover er det muligt at deltage i markedsdialoger sammen med andre bygherrer eller leverandører, hvor kompetencer og produkter bliver bragt i spil på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er truffet beslutning om den endelige løsning.

Få hjælp til miljøredegørelsen
Hjælpen er gratis. Den eneste betingelse er, at bygherren, forud for byggeriet, har indgået en samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn. I aftalen indgår kravet om, at projektet afsluttes med en miljøredegørelse, som dokumenterer processen og de valgte løsninger. Miljøredegørelsen skal følge MiljøForum Fyns manual til miljøhensyn og miljøredegørelser i byggeri.

Alle godkendte miljøredegørelser er tilgængelige for medlemsvirksomheder – få mere info ved at kontakte sekretariatet.

Vurdering og miljødiplomer til involverede
Hvis klubbestyrelsen vurderer, at miljøredegørelsen opfylder manualen og dokumentationskravene får de involverede i byggeriet tildelt MiljøForum Fyns miljødiplom med diplomflag. Diplomet er netværkets anerkendelse til bygherrer og virksomheder, som bidrager til bæredygtigt byggeri på Fyn.

Vil du vide mere om samarbejdsaftalen, miljøredegørelsen eller diplomet, er du velkommen til at kontakte Lars Holm, projektleder for byggeri.


MILJØHENSYN I RENOVERINGER

Hør 5E BYG fortælle om renoveringen af Korsløkken i Odense.


Kontakt

office_mff_Lars Holm
Lars Holm
Projektleder og DGNB-konsulent
lah@udviklingfyn.dk

+45 51 77 73 39