Manual til bæredygtigt byggeri

Guide til miljøhensyn i byggeriet

Der er ikke nogen facitliste for miljørigtigt byggeri. I stedet må man i hvert enkelt tilfælde overveje forskellige løsninger og deres miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser.

MiljøForum Fyn har udviklet en manual, som med fokus på byggeriets faser og processerne bag beskriver, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan inddrage miljø og bæredygtighed i det konkrete byggeri.

Ved at følge manualen dokumenterer aktørerne samtidig, hvordan miljøhensyn er overvejet i byggeriet og hvilke konkrete tiltag, der er implementeret. Aktørerne har mulighed for at indlevere denne dokumentation til MiljøForum Fyn, og hvis den lever op til kravene for miljøredegørelsen kvitterer vi med et diplom til byggeriet og de bidragende aktører.

Download manualen her.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man bedst inddrager miljø og bæredygtighed i et konkret byggeri, er du velkommen til at kontakte projektleder Lars Holm.

 

Kontakt

office_mff_Lars Holm
Lars Holm
Projektleder og DGBN-konsulent 
lah@udviklingfyn.dk

+45 51 77 73 39