Miljøledelse

Konstant forbedring af virksomhedens miljøforhold

Det handler om overblik. Og det handler om smartere ressourcebrug, om at leve op til miljøloven, om håndtering af miljørelaterede risici og om at udnytte muligheder, så din virksomhed undgår sager, der kan skade dens image, men i stedet styrker konkurrenceevne og profil.

Kort sagt handler miljøledelse om at sætte virksomhedens energi- og miljøarbejde i system. Miljøledelse giver overblik over din virksomheds påvirkninger, så indsatsen kan planlægges og målrettes der, hvor det giver størst værdi. Samtidig giver miljøledelse overblik over virksomhedens energi- og ressourceforbrug og danner basis for at optimere forbrug af el, vand, varme, og råvarer – ofte med store besparelser som gevinst.

MiljøForum Fyn tilbyder kompetenceudvikling, værktøjer, netværk og sparring til virksomheder, der ønsker at få et system til miljøstyring.

Driv forretning med omtanke
Miljøledelse i dag er meget mere end at sænke energiforbruget og overholde miljølovgivningen. Det er blevet en integreret del af virksomhedens strategi og forretningsplan, og drejer sig i høj grad også om at drive forretning med omtanke. At optræde miljømæssigt, etisk og socialt ansvarligt og at skabe et godt omdømme blandt kunder, medarbejdere og omverden.

Dokumenter miljøtiltag
At have et miljøledelsessystem betyder også, at din virksomhed til enhver tid kan dokumentere, at håndteringen af miljøforhold foregår på en forsvarlig måde og lever op til gældende lovgivning. Har din virksomhed først opbygget et godt miljøledelsessystem, har virksomheden et springbræt til den internationalt anerkendte ISO 14001 certificering.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med miljøledelse, kontakt en af vores konsulenter.


HVAD FÅR VIRKSOMHEDER
UD AF AT ARBEJDE MED SYSTEMATISK MILJØLEDELSE?

Hør, Persolits direktør Jesper Øland fortælle om Kerteminde-virksomhedens arbejde med systematisk miljøledelse


Kontakt

Mogens Michael Møller
Forretningschef
+45 29 45 32 48
mmm@udviklingfyn.dk