Manual for miljøredegørelse til byggeri

Ny manual for miljøredegørelser for byggeri

28. november 2017

Klubbestyrelsen for Bæredygtigt Byggeri har givet manualen for inddragelse af miljøhensyn og dokumentation i byggeri nyt liv. Det betyder, at den nu udelukkende fokuserer på, hvad en miljøredegørelse som minimum skal indeholde, og hvad der skal dokumenteres.

Manualen giver derved på en enkel måde overblik over de dokumentationskrav, som skal opfyldes for, at de enkelte medlemmer i et byggeprojekt kan modtage et miljødiplom for deres indsats.

Klubbestyrelsen har med den nye manualen taget udgangspunkt i indholdet af de hidtil godkendte miljøredegørelser, samt udvidet indsatsen til nu også at understøtte bæredygtige nybygnings- og renoveringsprojekter.

En miljøredegørelse skal fremover indeholde:

  • Bygherrens mål for bæredygtighed for projektet
  • Projektets overordnede miljøkortlægning
  • Medlemsvirksomheders miljøpolitik
  • Miljøorganisationen
  • Miljømål for projektet
  • Beskrivelse af virkemidler
  • Materialelisten
  • Optimeringsmetoder for materialeanvendelse
  • Beskrivelse af, hvordan bygningen og dens omgivelser kan drives, vedligeholdes, renoveres og nedrives

MiljøForum Fyns tema- og ERFA-møder støtter op om medlemsvirksomhedernes arbejde med miljøredegørelser og de værktøjer, der løbende udarbejdes og deles af medlemsvirksomhederne. Alle medlemsvirksomheder har adgang til uddybende vejledninger, eksempelsamlinger, værktøjer og de miljøredegørelser, som klubbestyrelsen har godkendt.

Du kan få mere at vide om kravene til en miljøredegørelse, som kan udløse et miljødiplom, hvis du deltager i diplomarrangementet den 14. december 2017.  Alternativt kan du booke et gratis bygherremøde, hvis du er ansvarlig for en konkret byggesag, som er under opstart.

Kontakt projektleder Lars Holm på telefon 5177 7339 eller pr. mail lah@udviklingfyn.dk, hvis du ønsker at høre mere.