Nye vilkår for miljødiplom: Lav aftale forud for byggeri

24. februar 2017

Fra 2017 kan bygherrer indgå en samarbejdsaftale med MiljøForum Fyn forud for et byggeprojekt.

En aftale med MiljøForum Fyn:

  • fastlægger bygherrens ambitionsniveau for de bæredygtige løsninger i det påtænkte byggeri, og om der ønskes certificering og/eller miljødiplomer ved byggeriets afslutning
  • beskriver, hvordan man sikrer, at bæredygtige løsninger rettidigt bliver anvendt i projekterings-og byggeprocessen
  • angiver de konkrete samarbejdsaktiviteter i form af f.eks. miljøstyregruppe og markedsdialoger mv.
  • beskriver, hvordan aftalepartnerne ønsker at kommunikere til offentligheden.

Det er nødvendigt med en samarbejdsaftale for, at parterne i byggeriet kan få et miljødiplom ved byggeriets afslutning.

Mulighed for certificering
Det er de medlemsvirksomheder, der har medvirket i miljøredegørelsen, der kan få tildelt et diplom – forudsat at klubbestyrelsen godkender dokumentationen i henhold til manualen for byggeri.

Alternativt kan bygherre vælge at indsende dokumentation med henblik på bæredygtighedscertificering f.eks. i henhold til DGNB hos Green Building Council Denmark. Læs mere om certificering.

Læs mere om MiljøDiplom i byggeriet.