Nyt Advisory Board for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri

27. juni 2018

På et velbesøgt årsmøde blev der i starten af juni etableret et helt nyt Advisory Board for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri.

Opgaven for det nye Advisory Board bliver at give sparring på udvikling og gennemførelse af klyngens strategiske udviklingsplan så de aktiviteter, der tilbydes medlemmerne er i tråd med de ønsker og udviklingsmuligheder, der er i branchen.

Advisory Boardets sammensætning
Advisory boardet repræsenterer hele byggeriets værdikæde, uddannelsesinstitutioner og det offentlige. Det er en helt bevidst sammensætning, da samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for, at virksomhederne i klyngen opnår konkurrencemæssige fordele, som den enkelte virksomhed ikke kan opnå alene.

– Det er et utrolig stærkt Advisory Board, der nu er nedsat. Medlemmernes forskellige faglige baggrunde er netop nøglen til, at vi kan få nogle stærke og kreative bud på aktiviteter i klyngen, siger forretningschefen for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri, Christina Melvang.

Ansigterne bag Advisory Boardet
Det nye Advisory Board for MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri består af én til tre repræsentanter pr. kategori:

Kommuner
Udvalgsformand Dan Gørtz, Assens Kommune

Uddannelsesinstitutioner
Professor, sektionsleder Mikkel K. Kragh, Syddansk Universitet
Videncenterchef Henrik Kryger Madsen, Erhvervsakademiet Lillebælt

Bygherrer
Projektchef Henrik Max Rasmussen, Fyns Almennyttige Boligselskab

Rådgivere
Direktør Carsten Gregersen, OBH Rådgivende Ingeniører
Direktør Uffe Harrebæk, Harrebæk Arkitekter

Entreprenører
Direktør Kurt Adamsen, Isolerings-Gruppen A/S

Leverandører
Direktør Michael Nykjær, DAMPA A/S

Suppleanter
Projektleder Esben Pilegaard, Jorton A/S
Direktør Casper Helbo-Nielsen, Processio ApS
Konsulent Asmus Larsen, Ajour System A/S