Nyt om Miljøredegørelsen i MiljøForum Fyn

21. maj 2018

Hidtil har medlemmer i MiljøForum Fyn – Industri forpligtet sig til at dokumentere deres miljøindsats i en miljøredegørelse hvert andet år. Det ændres nu til et frivilligt tilbud, som virksomhederne kan benytte, hvis de ønsker at modtage et diplom og dermed miljømyndighedernes anerkendelse.

Stor miljøbevidsthed blandt medlemmer
Oprindeligt var redegørelse og diplom en forpligtelse, som stifterne af MiljøForum Fyn indførte for at forpligte hinanden på at gennemføre løbende miljøforbedringer.

I dag har 48% af medlemmerne i Miljøforum Fyn en ISO 14001 og dermed et certificeret miljøledelsessystem. Og en rundspørge viser, at over 70% af medlemmerne oplever, at deres kunder stiller krav om dokumenteret miljøledelse.

Diplom fortsat et tilbud
Redegørelsen og diplomet er således blevet en vigtig del af en virksomheds konkurrenceevne, hvilket vi bekræftes i gang på gang i vores kontakt med medlemmerne.

Nogle virksomheder har imidlertid ikke det umiddelbare behov for et diplom, men er medlemmer for at få adgang til netværket, værktøjerne og videndeling – eller de ønsker at udskyde redegørelse og diplom med ½ – 1 år.

Vi vil gerne understøtte virksomhedernes miljøarbejde dér, hvor det giver værdi for dem. Et diplom skal med andre ord være et behov i virksomheden, og ikke et krav fra MiljøForum Fyn.

Vejen til diplomet
Som medlem af MiljøForum Fyn kan virksomheden fortsat opnå diplom for sin miljøindsats. Det sker som hidtil ved at indlevere en miljøredegørelse eller, hvis virksomheden har en ISO 14001, et kort summary af ledelsesberetning og handlingsplan.

Medlemmerne kan fremover indlevere miljøredegørelse én gang årligt til den 15. marts. Redegørelsen vurderes af miljømyndighederne og diplomer tildeles inden 1. juni.

Vi afholder også som hidtil et kursus i systematisk miljøledelse, når der er et rimeligt behov i medlemskredsen. Kurset afholdes i efteråret således at nye medlemmer kan aflevere deres første redegørelse det følgende forår.

Som noget nyt vil diplomet fremover være påført en gyldighedsperiode på 2 år – dog 3 år for ISO 14001-certificerede virksomheder. Det sker efter ønske fra flere medlemmer og for at tage højde for, at der ikke længere automatisk indleveres redegørelse hvert 2. eller 3. år.

Kontakt
Har du spørgsmål til miljøredegørelsen eller diplomet, er du altid velkommen til at henvende dig til Mogens Michael Møller på mobil 29 45 32 48 eller pr. mail mmm@udviklingfyn.dk.