Samarbejde om digitalisering af byggebranchen

Nyt projekt skal fremme digitalisering i byggebranchen

4. september 2018

I MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Underskriften på medlemsaftalen mellem softwarevirksomheden Ajour System A/S og MiljøForum Fyn har knap nået at forgrene sig på papiret før de to i samarbejde med Syddanske Universitet er blevet partnere i et nyt projekt til 900.000 kr.

Samarbejde på tværs
De tre partnere vil bruge pengeposen til at udvikle et nyt digitalt værktøj målrettet byggebranchen med det mål at effektivisere produktiviteten i hele branchen. Formålet et at systematisere den data, som registreres på byggepladserne, så ny viden kan trækkes ud af programmerne. Konsulentvirksomheden og en af MiljøForum Fyns medlemmer INGENIØR’NE er blandt testvirksomhederne i projektet.

– Leverandører af digitale teknologier er et nyt led i byggeriets værdikæde, og derfor er det afgørende, at de bliver inddraget i udviklingsprojekter sammen med byggevirksomheder og vidensinstitutioner, siger Christina Melvang, forretningschef i MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri. – Digitale teknologier har et stort potentiale for at effektivisere byggeriet og skabe bedre byggeprodukter, derfor byder vi også Ajour System varmt velkommen som medlem i MiljøForum Fyn, og glæder os til et frugtbart samarbejde.

Digitalisering i byggeriet
Udviklingsprojektet er en del af MiljøForum Fyns nye strategiske indsats ”Digitalisering i byggeriet”, der skal fremme samarbejder med fokus på digitale teknologier mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og MiljøForum Fyn. I løbet af ansøgningsprocessen har MiljøForum Fyn ageret som projektkonsulent i ansøgningsprocessen og bidraget med sparring og viden om, hvordan trekløveren skulle sikre sig funding til produktudvikling. Midlerne stammer fra EU-projektet ”Digital omstilling og innovationssamarbejder”, der finansierer udvikling af produkter og koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.

– Vi forventer, at MiljøForum Fyn – Bæredygtigt Byggeri og netværkets medlemmer kan bidrage med en masse inputs og nye relationer, for det er netop dét, der skal til for at få ny indsigt i en hurtigt voksende byggebranche. Vi ser netværkets nyeste indsats som en unik mulighed for at samle digitale entusiaster til et nyt og spændende netværk med en skærpet interesse i byggeriets digitalisering, siger René Mortensen, CEO ved Ajour System A/S.

Projektet strækker sig over de næste 18 måneder, og samarbejdspartnerne forventer at stå med et færdigudviklet produkt i slutningen af 2019.

– Vi går ind i samarbejdet for at skabe nogle praktiske løsninger og IT-værktøjer, der fjerner det komplekse lag så alle byggeriets parter kan anvende og bruge den nye teknologi og digitalisering, siger René Mortensen.

Kontakt og mere information
I samarbejde med MiljøForum Fyn kan du som medlem få:

  • Overblik over mulige finansieringspuljer
  • Hjælp til ansøgningsprocessen i innovationsprojekter
  • Hjælp til at finde samarbejdspartnere
  • Hjælp til udvikling af nye produkter eller løsninger inden for digitalisering af byggebranchen

Du er velkommen til at kontakte forretningschef Christina Melvang på 20 23 16 34 eller cme@udviklingfyn.dk, hvis du vil høre mere om projektet og indsatsen ”Digitalisering af byggeriet”.