Nyt samarbejde med InnoByg

Nyt samarbejde med InnoBYG

17. august 2017

MiljøForum Fyn har etableret et samarbejde med InnoBYG. Samarbejdet åbner op for en række nye muligheder for den fynske byggebranche.

Forretningsnetværk for materialer til bæredygtigt byggeri
I første omgang vil samarbejdet have fokus på materialer til bæredygtigt byggeri. Primo oktober etablerer MiljøForum Fyn et forretningsnetværk, som har til formål at fremme viden om materialer til bæredygtigt byggeri. Samtidig skal netværket give medlemmerne nye kontakter og samarbejdspartnere.

Møder
Der vil blive afholdt 4-5 møder i netværket i det første år. Foreløbig er der følgende temaer på dagsordenen:

  1. Perspektiver på materialer til bæredygtigt byggeri – politisk, branchen, udbud/efterspørgsel
  2. Miljøvaredeklarationer – EPD/LCA, EPD Danmark/ECO Platform
  3. Certificering (DGNB og EPD/LCA)
  4. Forretningsudvikling og produktudvikling med afsæt i EPD/LCA

Hvert møde vil starte med et fagligt oplæg, og der vil efterfølgende være faciliterede netværksdrøftelser/workshops.

Udviklingsprojekter
Samarbejdet med InnoBYG giver også muligheder for, at fynske virksomheder kan blive involveret i forskellige udviklingsprojekter med bæredygtigt byggeri som omdrejningspunkt. MiljøForum Fyn vil løbende informere om mulighederne.

Der vil snarest blive afholdt et arrangement, hvor forskellige virksomheder deler deres erfaringer om at indgå i udviklingsprojekter, og hvor man kan få vejledning i, hvordan man ansøger om deltagelse i nye projekter.

Endelig indebærer samarbejdet, at MiljøForum Fyns medlemmer får mulighed for at komme tættere på de mere end 450 medlemsvirksomheder i InnoBYG.

Om InnoBYG
InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. InnoBYG samler branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt. Læs mere om InnoBYG på netværkets hjemmeside.