Partnerskaber

Partnere i MiljøForum Fyn

MiljøForum Fyn opdyrker, samler, styrker og er katalysator for forretningsudvikling i forskellige partnerskaber på tværs af værdikæder i bygge-
og energibranchen. Vores mission er at bruge bæredygtighed som løftestang for udvikling og vækst på Fyn.

Her kan du læse mere om igangværende partnerskaber.