Energiplan Fyn

Fyns vedvarende energiplan

Det er ni fynske kommuner samt Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Nature Energy, der sammen har skabt et fælles vidensgrundlag, et fælles verdensbillede og en fælles vilje til handling forankret i Energiplan Fyn.

Med afsæt i Folketingets mål for energiforsyningen har parterne udviklet en plan for, hvordan en langsigtet omstilling til en bæredygtig energiforsyning inkl. transportsektoren kan gennemføres i praksis. Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

Energiplan Fyn har sit udgangspunkt i det fynske samarbejde Byregion Fyn, som er et fælles fynsk kommunalt samarbejde om politisk og strategisk udvikling, hvor et af fokusområderne er et energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

Energiplan Fyn blev etableret i 2013 med støtte fra Energistyrelsen, som iværksatte en række regionale projekter rundt om i landet for en mere koordineret energiplanlægning.

De ni fynske kommuner, energiselskaberne og øvrige interessenter, der står for videreførelsen af samarbejdet, har bedt MiljøForum Fyn om at være sekretariat for samarbejdet.